Bli med på å gjøre verden renere

Bruken av elektrisitet er raskt økende. Vi må finne nye måter å skape energi på, samtidig som vi må redusere utslipp. Vårt mål er å hele tiden finne renere måter å produsere strøm og varme på. Vi skal finne de mest effektive måtene å benytte fornybare energiressurser på, samtidig som vi ivaretar naturressursene og promotere den sirkulære økonomien.

På denne siden finner du et utvalg av løsninger som kan bidra til å bygge en mer bærekraftig framtid. Bli med på å gjøre verden renere.

Kan solen holde isen kald?

LUKK X

Solarøkonomien støtter bærekraftig vekst

Morgendagens energisystem

Vi kaller framtidens energisystem for solarøkonomien. Energien vi bruker vil komme fra solen – enten direkte som solstrøm, eller indirekte fra vann-, bølge- eller vindkraft, bioenergi eller geotermiske kilder. Hele energisystemet vil dessuten være fleksibelt og effektivt.

Vi er sikre på at solarøkonomien vil legge grunnlaget for bærekraftig vekst. Denne overgangen krever ny teknologi, investeringer og samlede beslutninger i hele samfunnet. Vi vil fremme denne endringen allerede i dag.

Vil du bli kunde hos Fortum?

Strøm fra fornybare energiressurser

LUKK X

Vil du bli kunde hos Fortum?

Strøm fra fornybare energiressurser

Med strømavtale fra Fortum kan du velge at all strømmen du kjøper kommer fra en fornybar energikilde, som vind- eller vannkraft, ved at strømmen opprinnelsesgaranteres.

Du får også mulighet til å verve nye kunder til Fortum og bli belønnet med 500 kroner i avslag på strømregningen for hver nye kunde du verver. I tillegg får den du verver også 500 kroner i avslag på sin strømregning! Dersom du som Fortum-kunde skal flytte, gir vi deg 300 kroner i avslag på strømregningen når du melder fra om flyttingen til oss. Hvis du kjører elbil gir vi deg bonusminutter til lading ved Fortum Charge & Drives ladestasjoner, når du har strømavtalen Ladebonus. Bruker du det populære fordelsprogrammet KickBack, så har vi en egen strømavtale som gir deg KickBack-bonus når du kjøper strøm fra Fortum.

Les mer om våre strømavtaler og bli kunde i dag!

Solenergi

En lysende kilde til fornybar energi

LUKK X

Solenergi

En lysende kilde til fornybar energi

Vårt mål er å betraktelig øke produksjonen av strøm fra solenergi. Vi har blant annet to solcelleanlegg i India, hvor forholdene for solenergi er svært gode. Fortum har blitt berømmet av indiske myndigheter for sin innsats innen solenergi i India.

Vi selger allerede nøkkelferdige solcelleanlegg til våre kunder i Finland, og vi kommer snart til å tilby dette også i Norge. Lokal småskalaproduksjon av solstrøm er en mulighet for uavhengig energiproduksjon, og vi kjøper all strømmen du ikke bruker selv. Solenergi lar deg produsere strøm på en av de mest bærekraftige måtene som finnes.

Dersom du ønsker mer informasjon om Fortums solcelletilbud når det lanseres senere i 2017, skriv inn epostadressen din i feltet under

På veien til utslippsfri transport

LUKK X

På veien til utslippsfri transport

Vindkraft

En utømmelig kilde til ren energi

LUKK X

Vindkraft

En utømmelig kilde til ren energi

I løpet av de siste årene har vindkraft blitt verdens raskest voksende produksjonsmetode for strøm. I Norge eier Fortum Nygårdsfjellet vindpark, og vi skal også bygge vindkraftverk på Ånstadblåheia og i Sørfjorden.

Vi er minoritetseier av Blaiken Vind AB i Sverige, som er et av de største vindparkene i Europa, og i Ulyanovsk begynner vi i 2017 å bygge Russlands første vindpark.

Vannkraft

Vi balanserer strømforsyningen med fossende vann

LUKK X

Vannkraft

Vi balanserer strømforsyningen med fossende vann

I de nordiske landene spiller vannkraft en viktig rolle for å balansere svingningene i strømproduksjonen og for å forbedre leveransesikkerheten. Vannkraft fungerer utmerket i kombinasjon med andre fornybare energikilder som vind- og solenergi. Nå som produksjonen av strøm fra av vind- og solenergi øker, trenger vi også flere fleksible og utslippsfrie energikilder som vi kan bruke til raskt å reagere på endringer i produksjon og etterspørsel. Produksjon av strøm fra fornybar vannkraft medfører ingen utslipp til verken luft, vann eller jord.

En stor andel av Fortums kapasitet for strømproduksjon kommer fra våre 130 vannkraftverk i Sverige og over 30 vannkraftverk i Finland.

Fortum Charge & Drive

Et banebrytende ladesystem for elbiler

LUKK X

Fortum Charge & Drive

Et banebrytende ladesystem for elbiler

Måten vi bruker energi på er i forandring – også innen transport. Det er mange hundre millioner biler i verden og antallet elbiler øker raskt. Fortum ønsker å være en drivkraft i utbredelsen av elektriske kjøretøy, og Fortum Charge & Drive er en markedsledende operatør av ladestasjoner for elbiler.

Fortum har over 1000 ladestasjoner for elbiler i Norge, Sverige, Finland og Island, og vi utvider stadig nettverket til nye land. Det gir deg som elbilist friheten til å kjøre dit du vil uten utslipp som skader klimaet.

Bestill ladebrikke fra Fortum Charge & Drive her. Da får du enkelt tilgang til alle våre ladestasjoner!

Hjemmeladestasjon fra Fortum

Lad elbilen trygt og raskt i ditt eget hjem

LUKK X

Hjemmeladestasjon fra Fortum

Lad elbilen trygt og raskt i ditt eget hjem

Med Fortum Charge & Drive har vi bygget et ladenettverk som gjør livet lettere for elbilister som skal på langtur. Som elbilist lader man først og fremst bilen hjemme hos seg selv. Dersom du bytter ut den vanlige stikkontaktladeren med en hjemmeladestasjon med kontakt spesiallaget for elbil, så får du ladet elbilen både tryggere og raskere.

Når du kjøper hjemmeladestasjon fra Fortum sørger vi for alt: Våre eksperter har undersøkt og skrudd fra hverandre en mengde hjemmeladestasjoner fra ulike produsenter, og på bakgrunn av dette har vi valgt ut de beste og mest robuste hjemmeladerne. Våre installatører ordner med alt du trenger for å ha en førsteklasses, forskriftsmessig, trygg og rask lader.

Vi kommer til å begynne å markedsføre Fortums hjemmeladestasjoner i løpet av kort tid. Skriv inn epostadressen din nedenfor for å motta et tilbud om hjemmeladestasjon for elbil så snart det er tilgjengelig!

Resirkulering og gjenvinning av materialer

Sirkulærøkonomien sparer naturens ressurser

LUKK X

Resirkulering og gjenvinning av materialer

Sirkulærøkonomien sparer naturens ressurser

Ekokem, som er en del av Fortum, er et av de ledende nordiske selskapene innen sirkulærøkonomi som gir løsninger for resirkulering, gjenvinning og sluttbehandling, og også jordutbedring og miljømessige konstruksjonstjenester. Ekokems formål er å bevare naturressursene og fremme den sirkulære økonomien.

I tillegg til å prosessere avfall til gjenvinnbare materialer, sender Ekokem materialene tilbake for bruk i industrien. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan avfallet bli brukt til energiproduksjon. I denne prosessen fjernes i tillegg farlige stoffer.

Gjenbruk og resirkulering

LUKK X

Gjenbruk og resirkulering

Fortums hestekrefter

Energi fra avføring

LUKK X

Fortums hestekrefter

Energi fra avføring

Avføring fra hester kan bli en viktig kilde til energi. Fortum HorsePower er en helt ny løsning for å behandle avføring fra hester. Vår HorsePower-tjeneste leverer underlag og avføringsbehandling for staller i Finland og Sverige. Avføringen vi samler fra stallene forbrenner vi i kraftverk hvor vi produserer klimavennlig energi.

Energien fra avføringen som to hester gir fra seg i løpet av et år, er nok til å dekke det årlige forbruket av energi til oppvarming av en gjennomsnittlig familiebolig.

Hva er sirkulærøkonomi?

Ingenting skal kastes!

LUKK X

Hva er sirkulærøkonomi?

Ingenting skal kastes!

Vi i Fortum jobber hver dag for å fremme det som kalles den sirkulære økonomien. Det betyr at vi ikke ser på avfall som noe vi må kvitte oss med; det er i stedet en ressurs som vi kan benytte – en råvare. Et morsomt eksempel på dette er Fortum HorsePower, hvor vi bruker avføring fra hester til å produsere klimavennlig energi.

Den sirkulære økonomien innebærer at vi beholder det vi produserer i et sirkulært kretsløp, der det kan benyttes igjen og igjen. Vi benytter ikke energi fra fossilt drivstoff, som blir til farlige klimagasser, forlater kretsløpet og aldri kan brukes igjen idet det forbrennes i en bilmotor. I stedet benytter vi energi fra fornybare kilder som vannkraft. Det medfører ingen klimagasser når vi produserer energien, og det en kilde til energi som aldri tar slutt.

Close

Overskrift

tekst

tekst