Sterk kundeautentisering og Fortum Charge & Drive

05 september 2019

Sterk kundeautentisering (med 3D Secure 2) refererer til omstendigheter der kortleverandøren din (som regel banken din) ber deg om å utføre en ekstra autentisering gjennom for eksempel BankID, fingeravtrykk eller personlige koder du har fått utlevert av banken din, for å ytterligere bekrefte din identitet.

Telefon med finger
*Dette skrivet gjelder om du har ladebrikken din knyttet opp mot et bank- eller kredittkort. Har du knyttet brikken din opp mot fakturaløsning, kan du se bort fra dette. Husk likevel at om du lader elbilen din i utlandet, så må du ha bank- eller kredittkort som betalingsløsning.

Sterk kundeautentisering

EUs direktiv for sterk kundeautentisering (SCA) trer i kraft 14. september 2019. Målet med direktivet er å styrke sikkerheten ved elektronisk betaling, ved å innføre flerfaktorautentisering. Innføringen av direktivet i de berørte landene er forventet å starte opp i september 2019.

Brukere, autentisering og Fortum Charge & Drive

Når du har lagret kortinformasjonen din i Fortum Charge & Drive-appen, har du allerede utført autentiseringen med banken din, og du vil stort sett ikke trenge å bekrefte at du er deg igjen veldig ofte. Likevel er det noen ganger du må belage deg på dette. For eksempel:

  • Om banken din ber om det (tilfeldig sikkerhetssjekk)
  • Om du har brukt kortet ditt fem ganger siden siste autentisering, eller
  • Om summen av den forrige betalingen er over 100 EUR

Informasjon om Stripe

Stripe er Fortum Charge & Drives betalingsløsningsleverandør. Du kan lese mer om sterk kundeautentisering (SCA) og hva det går ut på her (engelsk) 

Sånn vet du når du må autentisere

Om du ikke får startet lading, bør du sjekke Charge & Drive-appen for å se om det står et skyldig beløp der, som venter på å bli klarert. Dette kan du se to steder i appen.

  1. I ladehistorikken din (Profil -> Ladehistorikk) vil betalingen stå i rødt. Når du klikker på det røde feltet, kan du prosessere betalingen og fortsette ladingen din. Om det er flere enn én betaling stående i rødt, må du gjøre det samme på alle betalinger.
  2. Når du starter en ladeøkt fra appen, vil du i stedet for den vanlige «Start lading» få beskjeden «Utfør betaling». Etter at du har gjort dette, kan du fortsette lading som normalt.

Autentisering av betaling i app

Flåte, bedrifter og ladebrikker som brukes av flere

Det forekommer situasjoner der bedrifter har flere ladebrikker knyttet opp til én «master»-konto. Når dette forekommer:

  • Den (business manageren, app-brukeren) som har opprettet kontoen og brikkene må være klar over at den må autentisere betalingene.
  • Dette gjelder også for eksempel tilfeller der en familie har flere brikker satt opp på ett betalingskort 

Om personen som skal utføre ladingen bruker ladebrikke, må denne være klar over at man må ta kontakt med den ansvarlige for betaling på kontoen og appen, for å kunne starte starte en lading i en autentiseringssituasjon, da denne må klarere betalingen(e) i appen først. Etter autentiseringen vil brikken fungere som normalt.

Når skal du ta kontakt med kundeservice?

  • Om du har problemer med å lade elbilen din, sjekk først appen (eller personen som er ansvarlig for betalingen i appen) for å se om autentisering er nødvendig.
  • Om du har autentisert alle betalinger, og fortsatt ikke får ladet.