Mange fordeler med fjernvarme

Det er mange fordeler med fjernvarme. Borettslag kan f.eks. få inntil 30 % billigere oppvarming. I Oslo kommer cirka 60 prosent av fjernvarmeproduksjonen fra energigjenvinning av avfall, varmepumpe som henter ut varme fra kloakk, samt bioenergi. Med andre ord; ressurser som ellers ville blitt sett på som avfall.

Fordeler med fjernvarme

Inntil 30 % billigere for borettslag
 Ingen bestilling av brensel og mottak
 Ikke behov for reinvestering
 Plassbesparende - frigjør verdifulle arealer
 Lavere driftskostnader 
 Vi tar ansvar for og vedlikeholder kundesentralen
 Vi overvåker fjernvarmeanleggene 24 timer i døgnet, 365 dager i året

Penger å spare!

Et gjennomsnittlig borettslag i Oslo bruker cirka 500 000 kWh til oppvarming. Dersom borettslaget bruker olje, ville kostnaden i 2016 blitt cirka 570 000 kr *). Ved å bytte til fjernvarme istedenfor, ville dette kostet 415 000 kroner, altså cirka 30 % lavere årlig oppvarmingskostnad. 

Prisen på fjernvarme er regulert av Energilovens § 5.5 som fastslår at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i kundens forsyningsområde. 

   * 80 % virkningsgrad på oljekjelen, gjennomsnittlig literpris olje 10,60 kr per liter, rabatt på olje 15 %. Alle priser inklusiv mva.

Bedre luft inne - bedre luft ute

Kutt olje - og kutt lokale utslipp

Fjernvarme er en viktig forutsetningen for at Oslo-lufta skal bli bedre for alle. Hvis ditt borettslag kutter ut oljefyr og bruker fjernvarme til oppvarming, vil dere merke positive effekter allerede når neste fyringssesong settes igang.

Bor du i et leilighetsbygg med vannbårent varmeanlegg der det fyres med fyringsolje?
Sjekk her om bygget ligger nær nok vårt fjernvarmeanlegg .

Fra sortering til sunt inneklima

Fjernvarme handler i stor grad om å bruke energi som ellers ville gått tapt. Restavfallet ditt, som du ikke får sortert eller gjenbrukt på annen måte, er et godt eksempel på dette. Forbrenning av avfallet gjør det mulig å sende varmt vann tilbake hjem til deg - slik at du får en behagelig oppvarming og bedre inneklima. Det er jo et greit bytte?

Kloakk gir også varme

Ved hjelp av varmepumper henter vi ut energi fra byens kloakksystem. Energien brukes i produksjon av fjernvarme, som sendes hjem til deg som oppvarming - helt luktfritt selvsagt.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Jane Koppang
Fortum Oslo Varme
Tel: +47 901 88 735
[email protected]

Erik Nyfelt
Fortum Oslo Varme
Tel: +47 489 99 596
[email protected]

CS9

Min side

Logg inn på Min side for å;
se forbruk, eksportere forbrukstall, registrere måleravlesning, se fakturaer og holde orden på brukere og kontaktpersoner

Logg inn

CS12

Kontaktskjema

Henvend deg gjerne via vårt kontaktskjema

 

Kontaktskjema

F3

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 50 % innen 2020, og med 95 % innen 2030.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

Les mer om Fortum Oslo Varmes miljøarbeid