Pressemelding

Fortum har økt antall hurtigladere i Oslo med 360 prosent på ett år

21 desember 2016, 10:00

Ved inngangen til 2016 hadde Fortum Charge & Drive åtte hurtigladere for elbil i Oslo. Ett år senere er tallet 37. Arbeidet er avgjørende for å redusere klimagassutslipp, mener Oslo kommune.

– 18 000 elbiler er registrert i Oslo kommune, og i tillegg pendler mange med elbil fra omkringliggende kommuner inn til Oslo. Derfor mener vi det er viktig å sørge for gode muligheter til å lade elbilen i Norges største by, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

Fortum har i 2016 bygget ut ladekorridorer med lademuligheter minst hver femte mil mellom de største byene i Norge i samarbeide med Enova, men det skjer også utbygginger innad i byene. Her har Fortum blant annet samarbeidet med Oslo kommune om etableringen av mange av de nye hurtigladerne i hovedstaden.

– Oslo er i dag verdens elbilhovedstad med langt flere elbiler enn noen annen hovedstad i verden. Vi ønsker nå å bli best i verden også på elbiler for kommersielle brukere av elbiler, herunder taxi, varebiler og elbiler for håndverk- og servicebedrifter, sier elbilansvarlig Sture Portvik i Oslo kommune.

Samarbeidet med Fortum har vært forbilledlig

– Elbilansvarlig Sture Portvik i Oslo kommune

Fortum bidrar til å redusere klimagassutslipp i Oslo

Portvik mener arbeidet som har blitt gjort med å mangedoble antallet hurtigladere i Oslo i samarbeid med Fortum er helt avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra transporten, som representerer mer enn 60 prosent av alle klimagassutslippene i Oslo.

– 2016 representerer et skikkelig løft for klimaarbeidet i Oslo, og samarbeidet med Fortum har vært forbilledlig. Vi ønsker også å takke EU-prosjektet FREVUE for å bidra til å realisere dette viktige prosjektet, sier Portvik.

Bygger ut både i og mellom de store byene

I tillegg til å etablere hurtigladestasjoner, har Fortum dessuten bygget ut en rekke vanlige ladepunkter i Oslo. Det enestående ladeanlegget i parkeringshuset på Vulkan, som bygges sammen med Oslo kommune og Aspelin Ramm Eiendom AS, er et eksempel på dette. Her etableres 100 ladepunkter med innovative løsninger som batteristyring for høyere effekt og mulighet til å reservere ladeplass på forhånd.