Pressemelding

10 grunner til at nordmenn ønsker å kjøpe elbil

23 januar 2018, 10:00

En ny undersøkelse viser at nordmenn oppgir klima og miljø som viktigste årsak til at de ønsker å kjøpe elbil. På motsatt side oppgis rekkevidden som den største årsaken til ikke å velge elbil.

HPC

I 2017 ble det registrert 33 080 nye nullutslipp personbiler og 29 236 ladbare hybrider i Norge. En spørreundersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Fortum belyser årsakene til hvorfor nordmenn ønsker å kjøpe elbil og ladbare hybrider, og også hvorfor de ikke ønsker å kjøpe dem.
Undersøkelsen viser at nesten halvparten av Norges befolkning mellom 20 og 65 år sannsynligvis eller helt sikkert ville valgt å kjøpe ladbar bil om de skulle kjøpt bil i dag.


– Vi i Fortum jobber med å legge til rette for at det skal være enkelt å velge elbil fremfor bensin- og dieselbil. Elbiler er klart bedre for klimaet og miljøet, og ved å tilby ladeløsninger både for hjemmelading og i form av hurtigladestasjoner langs veien, ønsker vi å gjøre elbil minst like praktisk som andre biler. For at vi skal kunne tilby gode og relevante tjenester for elbilister, er det nyttig for oss å se hvilke årsaker det er som veier for og imot for ladbare biler når nordmenn vurderer kjøp av bil, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum.


Derfor ønsker nordmenn å kjøpe elbil


Hensynet til klima og miljø oppgis som det viktigste argumentet for å velge ladbar bil. 63 prosent av de som svarer at de sannsynligvis eller helt sikkert vil velge ladbar bil gjør det av hensyn til klima og miljø, mens 60 prosent gjør det fordi de er billigere i kjøp og drift enn andre biler. 22 prosent oppgir at de ønsker å kjøpe elbil fordi de er interesserte i ny teknologi.


– Det er interessant å se at så mange oppgir at de er opptatt av klima og miljø og ønsker å kjøpe elbil av den grunn. At nesten like mange velger å kjøpe elbil fordi de er billige i innkjøp og drift viser at myndighetenes elbilpolitikk fungerer: De som ikke kjøper elbil på grunn av klima og miljø, gjør det på grunn av økonomi. For de fleste er det nok en kombinasjon av de to som avgjør, og til syvende og sist så bryr ikke klimaet seg om årsaken til at man velger en bil som forurenser mindre, sier Mathisen.


Kjønn og alder påvirker motivasjonen. Mens den viktigste årsaken til at menn ønsker å kjøpe ladbar bil er fordi de er billigere i kjøp og drift (71 prosent), så er det blant kvinner hensynet til klima og miljø som veier tyngst (68 prosent). For de under 30 år er det at ladbare biler er et bærekraftig alternativ til bensin- og dieselbiler den viktigste årsaken (57 prosent).


Derfor ønsker nordmenn ikke å kjøpe elbil


Rekkevidde er den viktigste årsaken for ikke å velge ladbare biler. 44 prosent av de som ikke viser spesiell interesse for å kjøpe ladbar bil begrunner det med at en fulladet elbil ikke kan kjøre like langt som andre biltyper, mens 40 prosent sier de vil vente til det kommer elbiler med større batterier og andre tilpasninger som passer deres behov bedre.


– Det mange som ikke kjører elbil er klar over, er at nesten all lading skjer hjemme. Lader du bilen hjemme over natten, så har de aller fleste nok rekkevidde til alle dagens gjøremål. Å ha gode løsninger for lading av bilen hjemme er veldig viktig for å få folk til å velge utslippsfrie biler, og derfor satser vi i Fortum nå tungt på å tilby hjemmeladeløsninger som gjør det så raskt, enkelt og praktisk som mulig å få fullt batteri på bilen, sier Mathisen.


32 prosent mener at det er for få lademuligheter. De fleste av innvendingene forbrukerne har mot elbiler er dermed relatert til rekkevidde og batterikapasitet. Rekkevidde er også det viktigste motargumentet blant de som har elbil i dag for å kjøpe elbil igjen. Det gjelder for 78 prosent av dem.


Det er få som ikke ønsker å kjøpe elbil av frykt for brannfare (syv prosent) eller fordi de har behov for hengerfeste (to prosent).
– Vi i Fortum bygger nå ladestasjoner som kan lade en bil for 25 mils kjøring på 10 minutter. Når vi nå får biler med stadig økende rekkevidde og raskere lademuligheter, så når vi et punkt der vi som tilbyr ladestasjoner og produsentene av elbiler i samarbeid kan kurere rekkeviddeangsten. Det vil bidra til elbilens virkelig store gjennombrudd, sier Mathisen.


Topp 10 årsaker til å velge elbil:
Av hensyn til klima og miljø (63 %)
Elbiler er billigere i kjøp og drift enn andre biler (60 %)
Det er et bærekraftig alternativ til bensin- og dieselbiler (45 %)
Jeg er interessert i ny teknologi (22 %)
Har elbil nå, og ønsker å kjøpe det også i fremtiden (14 %)
Elbiler er moderne og trendy (12 %)
Avgifter og bompenger (2 %)
Høystatussymbol (1 %)
Bedre komfort/kjøreegenskaper (1 %)
Kommende forbud/innstramminger (0 %)


Topp 10 årsaker til ikke å velge elbil:
En fulladet elbil kan ikke kjøre like langt som andre biltyper (44 %)
Venter til det kommer elbiler med større batterier og andre tilpasninger som bedre passer mitt behov kommer på markedet (40 %)
Det er for få lademuligheter (32 %)
Elbiler er ikke bedre for klimaet enn bensin- og dieselbiler (24 %)
Det er for upraktisk å lade en elbil (23 %)
Elbiler er for små for mitt behov (størrelse på bagasjerom, kupe) (20 %)
Det tar for land tid å lade en elbil (17 %)
Usikker på hvor jeg kan lade bilen (17 %)
Det bilmerket eller typen bil som jeg vil ha finnes ikke som elbil (13 %)
Det er for dyrt i forhold til bensin- og dieselbil (10 %)