Fortum og Plugsurfing går sammen om ladetjenester for elbil

Plugsurfing app

Fortum Charge & Drive og Plugsurfing går sammen om å gjøre det enklere for elbilister å lade bilene sine – også på tvers av landegrensene! 

Fortum Charge & Drive og Plugsurfing vil gjøre livet enda enklere for elbilister. I vår søken etter den perfekte brukeropplevelsen for elbilister, er det inngått en avtale som innebærer at Plugsurfing nå er en del av Fortum-familien. Begge parter har vedtatt å ikke gå ut med prisen på avtalen mellom selskapene. 

Plugsurfing har etablert seg som Europas ledende, uavhengige ladetjeneste for elbil. Deres intelligente app for lade- og betalingssystemer er til stor hjelp for både eiere av ladelokasjoner og sluttbrukere, og hjelper både eiere og brukere med enkel tilkobling til ladenettverk. Plugsurfings egne state-of-the-art, skybaserte ladeløsninger for elbil er også vel anerkjent av store bilprodusenter og leasing-selskaper. 

Med base i Berlin, har Plugsurfing vært et av få selskaper med suksess i det fragmenterte europeiske lademarkedet. Allerede nå sørger selskapet for at deres brukerbase på 50 000 elbilister er tilkoblet over 200 ladenettverk, noe som gjør at disse kan lade på over 60 000 ladestasjoner i 24 europeiske land. For de tilkoblede ladenettverkene er Plugsurfing en vital del som tiltrekker seg flere elbilister og gir lavere kostnader for gjør ladenettverkene mer lønnsomme. 

— Vårt mål er å gjøre det enkelt å bruke elektriske kjøretøy og ladepunkter, så vi kan komme nærmere målet om en renere verden. Fortum Charge & Drive vil med Plugsurfing på laget bedre være skikket til å tilby de tjenestene elbilister, bilprodusenter og andre vil ha. Noe av det første som blir gjort er å gi brukere av Plugsurfing tilgang til Charge & Drives nordiske ladestasjoner. Målet er å forbedre elbilisters tilgang til ladenettverk, også når de beveger seg over landegrensene, sier Vice President Rami Syväri i Fortum Charge & Drive.

Fortum Charge & Drive drifter det ledende ladenettverket i Norge, landet med flest elbiler fordelt på antall innbyggere, og har som fokus å utvikle nettverket som eksisterer i det nordiske hjemmemarkedet. Dette markedet består nå allerede av 1800 ladestasjoner og har 75 000 registrerte brukere. Internasjonalt tilbyr Fortum Charge & Drive en skyløsning som gir operatører av ladepunkter tilgang til å fjernstyre ladestasjoner. I dag er denne skyløsningen brukt av flere ladenettverk i 17 land.

Med det nåværende høye fokuset på utvikling av tjenester for e-mobilitet, har Fortum Charge & Drive også vedtatt å likevel ikke følge opp den tidligere kommuniserte planen om å være med på investorsiden i det pan-europeiske prosjektet for høyhastighetslading. 

For mer informasjon: 

Fortum Charge & Drive: Rami Syväri, Vice President. Telefon: +358 40 7095566, E-mail: rami [punktum] syvari [krøllalfa] fortum [punktum] com 

Plugsurfing: Adam Woolway, Co-Founder, Telefon: +49 172 8106005, E-mail: adam-woolway [krøllalfa] plugsurfing [punktum] com 

Bilder

Bilder av Fortums ladestasjoner finnes på Fortums Flickr-side.

Om oss

Fortum

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 9 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2017 var 4,5 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no

Plugsurfing

Plugsurfing har vært en leverandør av tjenester for emobilitet siden 2012, og gitt sine brukere tilgang til ladetjenester på tvers av ladenettverk i Europa. Plugsurfing sørger i dag for at 50 000 elbilister er tilkoblet 200 ladenettverk i 24 europeiske land. Selskapet har base i Berlin og har 15 ansatte.