Fortum redder forurenset strand

En dansk strand full av gamle og farlige miljøgifter skal renses med hjelp av ny teknologi.

Forurenset strand i Danmark

Fortum Recycling & Waste tester i sommer et anlegg som skal rense den kraftig forurensede stranden ved Groyne 42 i Danmark. 

Forurensningen har vært et uløst problem i årtier. På slutten av femtitallet og begynnelsen av sekstitallet ble store mengder kjemikalier og plantevernmidler dumpet på stranden. I dag er det ca 50.000 tonn med sand som er forurenset. 

Fortums fullskala test av MOPS (Multi-purpose On-site Phase Separator) skal fjerne kvikksølv, gift og forurensning fra sanden frem til oktober. Til å starte med skal cirka 90 tonn med sand renses. Forventningen er at sanden kan resirkuleres og at miljøgiftene skal destrueres ved Fortums anlegg i Nyborg. 

"I innledende tester har vi har hatt suksess med å fjerne alt av miljøgifter og kvikksølv til et nivå hvor det ikke lenger kan måles. Dette har bevist potensialet til teknologien og styrker våre forventninger til fullskala testingen", sier Jens Peter Rasmussen, Business Responsible hos Fortum Recycling & Waste, i Danmark.

Fortum forventer at mengden sand som skal sendes til anlegget i Nyborg for sluttbehandling er begrenset til ca fem prosent. Med andre ord skal 95 prosent av sanden fra Groyne være ren etter lokal MOPS-behandling slik at den kan brukes som materiell for bygging av vei og andre byggeprosesser. Det farlige avfallet kan forbrennes under høye temperaturer og gjenvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet i nærområdet.

Lederen for regional utvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby, er spent på resultatene. "Det er avgjørende at vi i Danmark finner bærekraftige løsninger for behandlingen av forurensningen ved Groyne og Harboøre Tange. Jeg forventer at de gode intensjonene fra valgkampen realiseres, for miljøet og kommende generasjoners fremtid", sier Nørby og peker til det politiske rammeverket som sier at det er en prioritet å rense generasjoners miljøavfall.  

Se video under for en enkel forklaring av prosessen.

 

Cleaning the contaminated sand with MOPS technology