Pressemelding

Overshoot Day er her tidligere enn noen gang – hvordan kan vi flytte den?

29 juli 2019, 13:30

29. juli har vi brukt opp den mengden ressurser som planeten vår kan fornye på et år. Resten av året lever vi på lånt tid når vi bruker jordas økologisk ressurser og slipper ut karbondioksid i atmosfæren. Overforbruket som vi nå står overfor ut året består av 60 prosent fra utslipp av karbondioksid (CO2)

Overshoot Key Visual

Som et fornybart energiselskap ønsker Fortum å trekke frem initiativ som kan redusere karbonavtrykket betydelig. Det handler om endring på individuelt nivå, det handler om en samfunnsendring som er drevet av innovasjon, men mest av alt handler det om en felles innsats for å #movethedate.

I tilknytning til Overshoot Day fokuserer Fortum på karbonavtrykket som består av 60 prosent av det globale økologiske fotavtrykket. Ifølge International Energy Agency er elektrisitet og varme, transport, industri og bygninger sektorer som er ansvarlig for hoveddelen av karbonavtrykket. I tillegg vil sirkulær økonomi vil spille en nøkkelrolle når det gjelder å minske bærekraftsgapet vi står overfor. Resten består av areal som kreves for å produsere og fornye naturressursene vi forbruker.

- Dagen vi har brukt opp jordas ressurser for resten av året, Overshoot Day, kommer tidligere og tidligere for hvert år. Derfor må vi fokusere på de største sektorene og avkarbonisere det vi kan på kort tid. Ved å gjøre dette kan vi skaffe oss mer tid til de mer utfordrende sektorene. De gode nyhetene er at teknologiene allerede finnes på mange områder, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum.

På mange områder vil en endring i forbrukeratferd ha en stor innvirkning. På andre områder vil de mest effektive endringene være på et samfunnsmessig nivå. I de fleste tilfeller må en infrastruktur som støtter forbrukernes bærekraftige valg på plass. Sirkulær økonomi er en slik samfunnsendring med stort potensiale, ikke minst når det gjelder plast. Plast er et materiale som både skaper bærekraftige utfordringer og løsninger, men det som er helt sikkert er at mangel på avfallshåndtering av plast kan ha store konsekvenser.

Et sentralt område for å minske klimaendringene og presse Overshoot Day fremover er energisektoren. Hele 33 dager av de 155 overskridelsesdagene kan tilskrives strøm og oppvarming. Det betyr at mer enn en tredjedel av Overshoot kan tilskrives utslipp av karbondioksid. Tempoet for avkarbonisering må øke, spesielt siden mange av løsningene på andre områder er avhengig av elektrifisering. Den mest effektive måten å dempe utslippene på er å sette en pris på dem. Å sette en pris på produsere varer, basert på deres økologiske fotavtrykk vil også gjøre det enklere for forbrukeren å konsumere smart.

www.letsmovethedate.com presenterer Fortum eksempler fra alle sektorer som bidrar til utslipp av karbondioksid: Fra innovative måter å produsere tekstilfibre fra bambusrester til elektrisk tungtransport. Fortum vil fortsette å fremheve innovasjon og løsninger som kan bidra til å forskyve Overshoot Day. Fordi det er utfordringer i alle sektorer vil Fortum også anerkjenne initiativ og innovasjon som blir gjort av andre. Å flytte Overshoot Day krever trossalt en felles innsats. Derfor inviterer Fortum alle til å #jointhechange.

- Ambisjonen er å skape en bedre forståelse for hva det er som påvirker Overshoot Day og vise hvordan innovasjon og teknologi kan bli tatt i bruk for å øke ressurseffektiviteten og redusere CO2-utslipp for å skape mer bærekraftige alternativer, sier Stian Mathisen.