Pressemelding

Oslo vil ha grønn energi

20 august 2019, 21:29

Fortum Oslo Varme har allerede nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler.

fasadebilde 29007701421 o

– Det ser virkelig ut til at beslutningstakerne har åpnet øynene for fornybare varmeløsninger, forteller leder av salgsteamet hos Fortum Oslo Varme (FOV) Fredrik Dahl-Paulsen. Siden 2016 har salgsavdelingen hos FOV hatt et svært ambisiøst mål om å signere nye leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme innen 2020. I slutten av Q1 i år ble milepælen nådd – åtte måneder før planlagt.

Når alle byggene bak de signerte avtalene er koblet på fjernvarmenettet, vil selskapet ha 2 TWh fjernvarmeproduksjon. Mengden tilsvarer varme og dusjvann til en tredjedel av dem som hver dag befinner seg i hovedstaden.

Det ligger er et langsiktig, strategisk arbeid bak satsingen og resultatene.

– Arbeidet med hver enkelt kunde kan gå over flere år, og det var virkelig en milepæl å få signaturen som gjorde at vi kom over 300 GWh-målet, forteller en stolt Jane Koppang, som sammen med Erik Nyfelt, Jonathan Agersborg, Jarle Lyse og Fredrik Dahl-Paulsen utgjør salgsavdelingen i Fortum Oslo Varme.

Salgsavdelingen har de siste årene jobbet mot entreprenører og utbyggere av både nye bolig- og næringsbyggprosjekter, og bygg som skal konvertere fra fossil oppvarming til en fornybar løsning.
Antall tilbud ute til potensielle kunder har økt betydelig, fra 30-40 GWh, og ligger nå stabilt på 80-100 GWh til enhver tid.  

– Målet var svært ambisiøst, det har vært mye godt salgsarbeid og jeg er stolt av innsatsen som er gjort, sier Fredrik Dahl-Paulsen, leder av salgsavdelingen.

– Resultatene taler for seg selv; produktet fjernvarme er veldig konkurransedyktig på pris, miljø og brukervennlighet. Uten et smart produkt hadde vi aldri klart dette, legger han til.

At salgsmålet er nådd før tiden, betyr ikke at teamet vil hvile på laurbærene.

– Nå skal vi jobbe for nye avtaler og for å få flere til å velge miljøvennlige energiløsninger fra Fortum Oslo Varme. Ingen får innvilget ferie ut året, avslutter han med et smil.

Sirkulærøkonomi - Spillvarme blir til fjernvarme
Fjernvarmen som produseres i Oslo er hovedsakelig basert på byens egen spillvarme. Den kommer fra avfallsforbrenning av restavfall som ikke kan deponeres eller gjenvinnes videre, fra varmepumper i byens kloakkanlegg eller fra byens datasentraler.

Når nye kunder tilknyttes fjernvarmenettet, blir i hovedsak oljefyring og elektrisitet erstattet som oppvarmingskilde.

– Uten fjernvarme ville strømnettet i byen bli overbelastet. I stedet frigjøres nå kapasitet i nettet, og kan brukes til nødvendig elektrifisering av for eksempel bilparken i Oslo, sier Dahl-Paulsen.

Salgsansvarlig Erik Nyfelt er ikke i tvil om viktigheten av arbeidet han er en del av hos Fortum Oslo Varme. 
– Ja, dette er veien å gå for redusere utslippen fra oljefyring og for å håndtere og utnytte overskuddsvarmen som ellers ville ha gått til spille, sier Nyfelt.

 – Vi har hatt god styringsfart mot målet på 300 GWh og markerte halvveis til milepælen i 2017.
Det er blitt gjort en fantastisk jobb, som viser at fjernvarme er et attraktivt og viktig produkt for en enda grønnere Oslo by, avslutter adm. dir. Eirik Tandberg.


For mer informasjon, kontakt:
Fredrik Dahl-Paulsen (Leder energisalg), mobil: 913 82 759

Anya Seeberg Liaaen (Rådgiver kommunikasjon), mobil: 906 62 953

KiloWatt? GigaWatt? TerraWatt? Går du deg vill i jungelen av kraftbegreper?
Én kilowatt time tilsvarer det du bruker ved å ha på en 1000 watts panelovn i én klokketime, eller på å dusje i litt under to minutter i 38C varmt vann.
300 GWh tilsvarer oppvarmingsbehovet til 40 000 leiligheter med et gjennomsnittlig årlig forbruk på 7 500 kWh