Pressemelding

Fortum har revet Nordens største kullkraftverk

27 mars 2020, 09:52

En epoke i finsk industrihistorie er over etter rivingen av Fortums kullkraftverk i Inkoo. Nå skal over 90 prosent av bygningsmassen gjenvinnes.

Inkoo demolition 9

«I 2016 tok vi beslutningen om å rive kullkraftverket i Inkoo, som var Norden største kullkraftverk. Beslutningen er i tråd med vår strategi om å fase ut bruken av kull i vår energiproduksjon. Jeg er glad for at rivingsarbeidet nå er avsluttet på en trygg måte, og med en høy gjenvinningsgrad», sier konsernsjef Pekka Lundmark i Fortum.

Fortum jobber for å endre energisystemet, forbedre ressurseffektiviteten og levere smarte løsninger. Fokuset på å redusere CO2-utslipp har vært i Fortums DNA i flere tiår. Rivingen av Inkoo kullkraftverk er et skritt nærmere Fortums mål om en renere verden.

Rivingen av Inkoos store kullkraftverk er et godt eksempel på materialgjenvinning. Over 90 prosent av alt rivingsmateriell planlegges å bli resirkulert. Det teknologiske utstyret er blitt resirkulert til Fortums egne kraftverk eller solgt som reservedeler til andre kraftprodusenter. Det er stor etterspørsel i markedet for skrapmetall. Metallet fra Inkoo har blitt fraktet til forskjellige steder i Finland for gjenbruk. Våren 2018 ble en last med skrapmetall fraktet med skip fra Inkoo til Tyrkia, hvor det ble smeltet ned og gjenbrukt i byggebransjen. Betongen etter rivingsarbeidet er blitt pulverisert og renset. Den vil hovedsakelig bli brukt til å jevne ut bakken i kraftverkområdet og som fyllmateriale for de gamle askebekkene.

Fortum har også et mål om å «resirkulere» plassen det gamle kraftverket stod på til ny industri. Det er et godt egnet sted for å etablere et stort datasenter og nødvendige støttetjenester. Området har et robust strømnett, kjøleinfrastrukturen til det gamle kraftverket og det ligger nærme havnen. Plasseringen ligger dessuten kun en times kjøretur fra Helsinki og flyplassen.

«Vi jobber kontinuerlig med å bringe ny industri til området som vil gi nye arbeidsplasser til den gamle kraftregionen», sier Lundmark.

Kontaktinformasjon

Communications Manager Stian Mathisen, 93 24 98 62, stian [punktum] mathisen [krøllalfa] fortum [punktum] com

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no