Pressemelding

Pressemelding: Store forventninger til CCS i grønn krisepakke

12 mai 2020, 15:07

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett uten bevilgninger til igangsettelse av karbonfangst og lagring; CCS. Dermed øker forventningene til den grønne krisepakken som er ventet i slutten av mai. Framover må Norge fokusere på grønne arbeidsplasser og effektive klimaløsninger. Et fullskala karbonfangst- og lagringsprosjekt realiserer begge mål.

Fortum - EA - Klemetsrud -0549

– Vi ser nå med spenning frem til regjeringens fjerde tiltakspakke med forventning om at den behandler CCS, sier Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS i Fortum Oslo Varme.

Fortum Oslo Varme er en del av det nasjonale prosjektet som skal etablere en hel verdikjede med fangst, transport og lagring av CO2. Satsingen på CCS vil  både skape nye og trygge eksisterende arbeidsplasser i eksport og leverandørindustrien.  Nye, industrielle verdikjeder vil skape økonomisk aktivitet og arbeidsplasser som vil bli avgjørende for industrinasjonen Norge i mange tiår fremover.

– Fullskalaprosjektet for CCS vil kutte 800 000 tonn CO2, tilsvarende 1,5 prosent av norske utslipp, med potensial for store europeiske utslippskutt i etterkant. De tre prosjektene i verdikjeden kan skape 3700 grønne kompetansearbeidsplasser de neste fire årene alene. Dette kan bli et industrieventyr som gir mange flere arbeidsplasser for Norge og en viktig klimaløsning for Europa, understreker Bjerkås.

Fortum Oslo Varme setter pris på at Stortinget i mars markerte ambisjonsnivået og fremskyndet investeringsbeslutningen for CCS. Det er konstruktivt at det også skal settes i gang utredning av CCS på avfallsforbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Det er stor interesse for CO2-fangst fra energigjenvinning i Norge og i internasjonal avfallsindustri. Fortum samarbeider med flere tilsvarende anlegg i Norge og Europa. Verden etterspør en løsning for CO2-fangst fra avfallsforbrenning, og vi står klare til å bygge anlegget og å dele læring og kompetanse, fortsetter Gerner Bjerkås.

Fortum har lang erfaring med å bygge industriprosessanlegg innenfor avfallsforbrenning, resirkulering, foredling av plast- og metallprodukter og energi. I CCS-prosjektet har Fortum samarbeidet med både norske industrielle partnere og utenlandsk ekspertise. I 2019 gjennomførte Fortum en testpilot på Klemetsrud som fanget over 90 prosent av CO2-utslippet over en lengre periode. Fortum bidrar gjerne til pilottesting  også ved forbrenningsanleggene i Stavanger, Bergen og Trondheim. Fortums erfaring og kompetanse fra Klemetsrud kan bidra til å akselerere utviklingen av CO2-fangst innenfor avfallsindustrien.

– «Klimakur 2030» trekker frem CCS fra avfallsforbrenning som et avgjørende tiltak for å nå Norges klimamål i ikke-kvotepliktig sektor. I Fortum Oslo Varme er vi i rute med et prosjekt som er viktig for klimaet, for videre utvikling av teknologi og norsk industrikompetanse og for å bygge fremtidens industriarbeidsplasser i Norge, avslutter Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme.