Pressemelding

Fortum Oslo Varme tar ansvar: Ansetter flere fornybare sommervikarer i år enn i fjor

13 juli 2020, 08:28

Tusenvis av unge sliter med å få sommerjobb, og tall fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke viser at ni av ti bedrifter i år sier nei til sommervikarer. I Fortum Oslo Varme holdes tempoet oppe og selskapet tilbyr 13 studenter verdifull erfaring fra fornybarnæringen i hele sommer.

Sommervikarer_FOV

Antall bedrifter som vil ansette sommervikarer er halvert siden i fjor, ifølge Virkes sommerjobbundersøkelse 2020. Dette vil i hovedsak ramme studenter og andre unge som tidligere år har høstet arbeidserfaring og kjærkommen inntekt i sommermånedene. Mange studenter har mistet sommerjobbene sine, og arbeidsledigheten blant unge er rekordhøy. Energiselskapet Fortum Oslo Varme forstår hvor utfordrende situasjonen er, og har valgt å tilby flere studenter sommerjobb i år enn i fjor.

Fortum Oslo varme eier og drifter Norges største fjernvarme og -energigjenvinningsanlegg, og er aktuell som ett av to karbonfangstanlegg i det norske CCS-prosjektet.

- I år har vi ansatt tretten sommervikarer som får ulike muligheter for erfaring og kompetansehøsting på hovedkontoret vårt på Skøyen, energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud og varmesentralen på Haraldrud. For oss er vikarene helt avgjørende i sommermånedene for at kontinuiteten i våre leveranser til samfunnet skal opprettholdes. Selv i sommermånedene er samfunnet avhengig av god og ansvarlig håndtering av restavfallet, og det er behov for god og stabil leveranse av fjernvarme, sier Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.

- Det er også viktig for oss å vise studenter hvor mange spennende og engasjerende prosjekter vi har i et fornybarselskap som holder på med termisk energi. Hvor mange andre steder får en student lov til å bidra i arbeid som påvirker energisystemene i Norges største by, spør Tandberg retorisk.

Sommervikarene skal blant annet jobbe med å utvikle planer for framtidig utbygging av fjernvarmenettet, bygge opp og strukturere data i IT-systemer, bistå under revisjoner av produksjonsanleggene samt vedlikehold på anleggene og vår nyeste satsing på kjøling.

Ina Charlotte Berntsen studerer fjerde året på sivilingeniørstudiet i Energi og miljø ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med spesialisering innen miljøanalyse og industriell økologi. I løpet av sommeren skal hun jobbe med områdekjøling i Oslo, og gjennom livssyklusanalyser (LCA) sammenligne ulike tekniske konsepter for å undersøke hvilke som har minst miljøpåvirkning. Selv om Norge er et relativt kaldt land, øker behovet for kjøling, spesielt i næringsbygg, i byene. Å finne de beste og mest miljøvennlige løsningene for å møte kjølebehovet er viktig, og Fortum Oslo Varme vil ha et stort fokus på dette i tiden fremover.

- Hovedårsaken til at jeg søkte sommerjobb i Fortum Oslo Varme var ønsket om å jobbe i et selskap som har et tydelig fokus på klima og miljø, og som jobber for å skape løsninger som reduserer klimautslipp. Jeg gleder meg til å komme ordentlig i gang, og er imponert over alle tiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronaviruset for at vi skal føle oss trygge på jobb, sier Berntsen.

- Hvert år gjøres det en evaluering av hvordan sommervikarene har opplevd det å jobbe hos Fortum Oslo Varme. Den viser at de aller fleste studentene er fornøyde. Vi har flere sommervikarer som kommer tilbake til oss, forteller Ingerid Øhrn Langslet, Direktør Mennesker, miljø og innkjøp i Fortum Oslo Varme.

En av de som har kommet tilbake år etter år for å jobbe i Fortum Oslo Varme, er Jenusiyia Srisgantharajah. Hun studerer til sivilingeniør i bioteknologi og kjemi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Fra før har hun også en bachelor i molekylærbiologi og biokjemi ved Universitetet i Oslo. Dette er tredje året Srisgantharajah har sommerjobb i Fortum Oslo Varme, og det er tiden her som har inspirert henne til å studere miljøkjemi.

- Tidligere år har jeg jobbet på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, fått delta i revisjonene og lært om testpiloten for karbonfangst (CCS). Det var spesielt karbonfangstprosjektet som inspirerte meg til å bygge på bachelorgraden min i molekylærbiologi og starte på en sivilingeniørutdanning med fokus på miljø og energi. Vi som er sommervikarer får mye tillit og ansvar til å jobbe med oppgaver som føles meningsfulle og som er viktige for selskapet. Det er veldig motiverende, og gjør at jeg søker meg tilbake hver sommer. I år gleder jeg meg til å jobbe med energiledelse som dreier seg om å finne tiltak som kan spare energi, og gjøre beregninger på lønnsomheten for tidligere kundetilknytningsprosjekter, sier Srisgantharajah.

- Vi har tidligere år hatt stor nytte av sommervikarenes arbeid og jeg tror ikke i år blir noe annerledes. Som selskap ønsker vi å bidra til at fremtidens arbeidskraft får erfaring i arbeidslivet, og det er viktig for oss at de får en god opplevelse hos Fortum Oslo Varme i sommer, sier Oda Storhaug koordinator og kontaktperson for sommervikarene.

- Det er med glede vi ser hvor mange flinke studenter som søker sommerjobb hos oss. Det tar vi som et kompliment. Vi er også bevisste på vårt ansvar for å vise fram alt det spennende som skjer i vår del av fornybarbransjen. I Fortum Oslo Varme jobber vi med framtidens løsninger. Vi er alltid på jakt etter ny kompetanse, og ønsker å være en attraktiv framtidig arbeidsplass for studentene. Det er viktig for oss å ha fremtidens arbeidstagere med på laget, avslutter Tandberg.

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Marte Hortemo i Fortum: Telefon +47 99 35 62 42, e-post marte [punktum] hortemo [krøllalfa] fortum [punktum] com (marte[dot]hortemo[at]fortum[dot]com)

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen. www.fortum.no