Skandinaviske energiselskap oppfordrer til amibisøs politikk rundt karbonfangst og -lagring fra energigjenvinning

Uten karbonfangst og lagring (CCS) vil det bli svært kostbart og utfordrende å nå målet om 1,5 graders global oppvarming. Fredag 11. september arrangerte Fortum Oslo Varme, sammen med Stockholm Exergi og Amager Resource Center, et webinar om CO2-fangst og CO2-utnyttelse fra energigjenvinning og biovarme.

Fortum - EA - Klemetsrud -0549

Det er stor aktivitet i flere nordiske byer for å bidra til klimanøytralitet, inkludert fangst og lagring av CO2 (CCS) eller utnyttelse av fanget CO2 (CCUS). Mange skandinaviske avfallsforbrennings- og kraftvarmeanlegg basert på biobrensel arbeider aktivt med å redusere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren ved hjelp av CO2-fangst.

Fredag 11. september arrangerte Fortum Oslo Varme, sammen med Stockholm Exergi og Amager Resource Center (København), et webinar med fokus på lokale utviklingstiltak innen CCUS. Der ble også samspillet mellom de enkelte byers planer for å oppnå klimanøytralitet diskutert, samt muligheter for finansiering og forslag til ulike forretningsmodeller.

Se hele webinaret og les felles uttalelse fra energiselskapene her:

District heating

Se webinaret

Reports and presentations

Presentasjon fra webinaret

New contract

Felles uttalelse fra energiselskapene