Derfor satser vi på karbonfangst

Jente blåser opp ballong

Grønn innovasjon står i sentrum når vi lager fremtidens energiløsninger. For oss er det også viktig at kundene får være med å bidra til en renere verden.

– Skal vi ha mulighet til å redusere de negative klimaeffektene og nå FNs 1,5-gradsmål, er det ikke nok å bare fokusere på overgangen til fornybar energi, sier Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.

Tiår med massiv utvinning og forbruk av kull, olje og gass har medført voldsom vekst i CO₂-andel i atmosfæren. En effektiv metode for å redusere denne CO₂-andelen er å ta karbondioksidet ut av kretsløpet og returnere den der den kom fra; mange tusen meter under havbunnen i Nordsjøen – altså karbonfangst og lagring. Et karbonfangstanlegg vil kunne fange rundt 400 000 tonn CO₂ per år, noe som tilsvarer utslippet fra 200 000 biler. 

Carbon Capture and Storage, eller karbonfangst og lagring som det heter på norsk, handler kort fortalt om å fange karbondioksidet fra utslippene til store industri- og energigjenvinningsanlegg. Deretter transporteres den klimaødeleggende gassen til en permanent lagring.

Jannicke Gerner Bjerkås

– Europa har behov for flere energigjenvinningsanlegg for å håndtere avfallet vi ikke kan gjenbruke eller gjenvinne. Disse kan bli bygd med karbonfangst fra starten av. Karbonfangstprosjektet vårt kan være starten på å fange CO₂-utslipp fra 500 tilsvarende energigjenvinningsanlegg bare i Europa.

Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme

Kundene bidrar også sterkt

I tillegg til at vi er en global aktør som er med på å løse klimautfordringene, vil vi også at kundene våre skal få være med og bidra i klimadugnaden.

Derfor har vi opprettet tjenesten «Grønt valg», som er tilgjengelig gjennom alle våre strømavtaler. Alle som abonnerer på denne tjenesten får én time med rådgivning om hvordan de kan redusere sitt eget strømforbruk, og dermed spare både penger og miljøet.

– Alle med «Grønt valg» er samtidig med på å bevare regnskogen, sier Karoline Sander Dahl, som jobber med produktutvikling i Fortum.

For hver eneste kunde med «Grønt valg», forplikter nemlig vi oss til å bidra med 100 kroner til Regnskogfondet. På den måten bevares hele 10 000 kvadratmeter regnskog per kunde hvert eneste år.

Jannicke Gerner Bjerkås sier at det ikke er nok å fokusere på overgangen til fornybar energi for å nå 1,5-gradersmålet til FNs klimapanel. Det går heller ikke raskt nok, og løser ikke utslippene fra industri og avfallshåndtering.

Derfor satser vi på karbonfangst og lagring.

– Karbonfangst er ikke den eneste løsningen, men en viktig del for å bremse de negative klimakonsekvensene vi står overfor i årene som kommer, understreker Gerner Bjerkås.

Fortum Oslo Varmes karbonfangstanlegg er derfor helt essensielt dersom Oslo skal ha mulighet til å nå sine klimamål. Dette kan bli en ny, grønn kompetanse- og teknologiindustri for Norge.

Grønn innovasjon i sentrum

I tillegg til å være innovative med karbonfangst, har vi mange andre grønne satsingsområder.

Har du elbil? Da har du garantert benyttet deg av Nordens største ladenettverk Recharge. Vi gir deg tilgang til dette nettverket med ladeappen Charge & Drive. Vi har utviklet en svært god løsning for våre miljøbevisste kunder: Har du solcelleanlegg hjemme, kan du bruke overskuddsstrøm herfra til å lade elbilen på Recharge-ladenettverket.

Nytenkende innen tekstilproduksjon

Mindre kjent er kanskje vårt bidrag innen forskning på miljøvennlig tekstilproduksjon. En viktig del av arbeidet mot en mer bærekraftig klesbransje, er å finne alternativer til stoffene som brukes i dag. Vi ønsker å revolusjonere bransjen med tekstil laget av halm fremfor syntetiske stoffer. Drømmen er en helhetlig sirkulær økonomi i tekstilindustrien.

– Vi snakker om en revolusjon innen materialer. Vi bør bruke biomaterialer så effektivt som mulig, og bruke dem i lang tid, slik at vi gradvis kan redusere bruken av ikke-fornybare råvarer, sier Heli Antila, teknologileder for biobaserte materialer i Fortum.

Fokuset vårt ligger nå på teknikker som kan bryte ned halm, for deretter lage tekstilfibre fra cellulosen som er utvunnet. Cellulosestoffer finnes allerede i dag, men produksjonen av disse krever mye energi og giftige kjemikalier. Neste steg er å finne samarbeidspartnere som kan konvertere disse fibrene til garn, stoff og tekstiler.

Det som skiller oss fra andre energiselskaper er nettopp de mange initiativene og satsingene på bærekraft og miljø.

– Grunnlaget for all Fortums virksomhet er målet om å bidra til endring for en renere verden. Karbonnøytralitet er en liten hjørnestein på denne ferden, avslutter Gerner Bjerkås.