Midlertidig økt sikkerhetsavstand til to turbiner på Ånstadblåheia vindpark

Vindparken på Ånstadblåheia har nå vært i drift i snart to år. Nylig hadde vi en gjennomgang av teknisk tilstand på alle turbiner og det ble da avdekket at to vindturbinblader er skadet.

Ånstadblåheia Vindpark i solnedgang

Turbin nr. 8 og nr. 12 er nå satt i fri rotasjon inntil reparasjonen er utført, da dette vil føre til mindre friksjon og krefter på delene som skal skiftes ut. Turbinene vil derfor ikke produsere strøm før reparasjonen er utført. Sikkerheten til alle våre naboer og befolkningen i Sortland er vår høyeste prioritet, og som et ekstra sikkerhetstiltak ber vi derfor alle brukere av turterrenget på Ånstadblåheia om å holde ekstra avstand til disse to turbinene, minimum 200 meter. Tidspunktet for reparasjonen er ikke avklart, og vi ber derfor om at økt sikkerhetsavstand blir respektert inntil ny beskjed fra Fortum / Ånstadblåheia vindpark.

Vi minner samtidig om anbefalt minsteavstand til resten av turbinene vinterstid på 150 meter, spesielt i forbindelse med skiftende fuktig vær.

Vi ønsker å takke grunneiere og befolkning på Sortland for godt naboskap og samarbeid. Sikkerhet er vår aller høyeste prioritet.

Sjekk ut siden vår om iskast