Pressemelding

Årets VinnVind-midler går til løypemaskin, korps, samfunnshus og vel

04 november 2020, 07:00

For tredje året på rad deler Ånstadblåheia vindpark ut VinnVind-midler til lokale tiltak som skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet. I år går midlene til Sortland Løypemaskin, Holmstad skole musikk- og skolekorps, Munningsletta Vel og Jennestad Samfunnshus. 

ABH

Lokale organisasjoner kan hvert år søke om midler fra Fortums og CSEIPs VinnVind-midler. I år fordeles potten på 500 000 kr. mellom Sortland Løypemaskin (200 000 kr.), Holmstad skole musikk- og skolekorps (100 000 kr.), Munningsletta Vel (100 000 kr.) og Jennestad Samfunnshus (100 000 kr.). 

- Det er viktig for oss å ta samfunnsansvar der vi er tilstede, og vi vil være med å bidra til å gjøre lokalsamfunnet rundt Ånstadblåheia vindpark enda bedre. Vi gleder oss til å se hvordan VinnVind-midlene kommer lokalsamfunnet til gode, sier Astrid Fosså Ekseth, ansvarlig for eieroppfølging for vind i Fortum i Norge.

Mange søkere 

Midlene er øremerket lokale tiltak i Sortland, og skal bidra til å øke attraktiviteten av å bo arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia vindpark. I år mottok Fortum og Kulturfabrikken Sortland AS 23 søknader. Det er like mange som året før. 

- Vi synes det er veldig hyggelig å kunne bidra til et levende kultur- og friluftsliv i Sortland-regionen, og er glade for at det var mange og varierte søknader til årets VinnVind-midler, sier Thorsten Helms fra Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP).

Ånstadblåheia vindpark har vært i drift siden 2018, og VinnVind-midlene har vært delt ut hvert år siden da. Tidligere har Ånstadblåheia Vindpark, Sortland Alpinklubb, Munningsletta Vel, Jennestad Samfunnshus og Nord-Sprint IL mottatt midler.  

Om VinnVind-midlene 

Fortum og CSEIP deler hvert år ut 500 000 kroner til lokale tiltak i Sortland gjennom VinnVind-midlene. Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark. 

Tildelingene skal være spesielt rettet mot sport, kultur og ungdoms- og foreningstiltak, og områdene med gårdsnummer 16 (Ånstad), 17 (Bygd), 18 (Sandstrand), 19 (Jennestad) og 40 (Holmstad) er gitt prioritet. 

Det er Kulturfabrikken Sortland AS som behandler søknadene og foreslår fordeling av støtte. Kulturfabrikken Sortland AS er et kommunalt foretak som er underlagt Sortland kommune og har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren.