Pressemelding

Neste år dobles VinnVind-potten

24 november 2020, 07:00

Sammen med kommunene Narvik og Hamarøy, har Fortum valgt å utsette utdelingen av VinnVind-midlene til neste år.

sorfjord 1

For å sikre gode prosesser har Fortum, sammen med de nye kommunene Narvik og Hamarøy, besluttet å utsette utdelingen av midlene for 2020 til 2021.

Utsettelsen vil ikke påvirke størrelsen på midlene. I stedet vil det deles ut dobbelt så mye penger neste år som det ellers ville blitt gjort når midlene for 2020 og 2021 slås sammen.

Lokale organisasjoner kan hvert år søke om midler fra Fortums VinnVind-midler. Midlene skal bidra til å øke aktiviteten i lokalsamfunnet med lokale tiltak ved Sørfjord vindpark, og i områdene rundt. Midlene ble delt ut for første gang i 2019 i daværende Tysfjord kommune. Da ble midlene fordelt likt mellom Drag idrettshall allhus og Hestneselva i Kjøpsvik.

- Vi gleder oss til å dele ut dobbelt så mye penger i 2021, og ser fram til å få inn mange gode søknader. Det er viktig for oss at vi tar oss god tid i å utarbeide prosesser og planer, og at vi finner gode metoder når vi skal jobbe sammen. Derfor er vi enige om å utsette utdelingen av VinnVind-midlene til neste år, sier Astrid Ekseth, ansvarlig for eieroppfølging for vind i Fortum i Norge.

- Vi har god dialog og et godt samarbeid med Fortum, og er fornøyd med at de ønsker å bidra med støtte til lokale organisasjoner og aktiviteter for lokalbefolkningen i Hamarøy og Narvik kommune. Vi har anbefalt at Fortum utsetter tildeling for 2020 til neste år, for å sikre vedtektene for fordeling. Ved utlysning av midler i 2021, oppfordrer vi innbyggerne å komme med mange gode søknader, sier Hilde Fredheim, kulturleder i Hamarøy kommune. 

- Vi ser fram til samarbeidet med Fortum og oppfordrer lokalbefolkningen til å søke om midler, sier Randi Melgaard, kultursjef i Narvik kommune.

Om VinnVind-midlene 

Fortum deler hvert år ut 600 000 kroner til lokale tiltak i Sørfjord gjennom VinnVind-midlene. Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Sørfjord Vindpark. VinnVind-midlene deles ut så lenge vindparken er i drift.