Pressemelding

Nå kan lokale organisasjoner i Sortland søke om VinnVind-midler fra Ånstadblåheia vindpark

26 januar 2021, 07:00

Fortum og Energy Infrastructure Partners starter året med å lyse ut VinnVind-midlene for fjerde året på rad.

Vindmøller og månen

- I samarbeid med Sortland kommune ved Kulturfabrikken Sortland KFhar vi i år valgt å lyse ut midlene helt i starten av året. Ved å gjøre det sørger vi for at midlene som deles ut kan tildeles inneværende år i stedet for året etter utdeling, sier Astrid Fosså Ekseth, ansvarlig for eieroppføling for Fortums vindparker i Norge.

Midlene er på 500 000 kr. og deles ut hvert år til lokale organisasjoner, og skal bidra til å gjøre lokalsamfunnet rundt Ånstadblåheia vindpark enda bedre. I år er fristen for å søke om midler 1. mars.

- I fjor mottok vi 23 søknader. Vi gleder oss til å motta mange gode søknader også i år, og gleder oss til å dele ut midlene, sier Svein Robert Vestå, styreleder i Kulturfabrikken Sortland KF.

Tildelingene skal være spesielt rettet mot sport, kultur og ungdoms- og foreningstiltak, og områdene med gårdsnummer 16 (Ånstad), 17 (Bygd), 18 (Sandstrand), 19 (Jennestad) og 40 (Holmstad) er gitt prioritet.

Ånstadblåheia vindpark har vært i drift siden 2018, og VinnVind-midlene har vært delt ut hvert år siden da. Tidligere har Ånstadblåheia Vindpark, Sortland Alpinklubb, Munningsletta Vel, Jennestad Samfunnshus, Sortland Løypemaskin, Holmstad skole- og amatørkorps og Nord-Sprint IL mottatt midler.

Om VinnVind-midlene

Fortum og Energy Infrastructure Partners deler hvert år ut 500000 kroner til lokale tiltak i Sortland gjennom VinnVind-midlene. Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skalfremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark. 

Det er Kulturfabrikken Sortland AS som behandler søknadene og foreslår fordeling av støtte. Kulturfabrikken Sortland AS er et kommunalt foretak som er underlagt Sortland kommune og har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren.

Les mer her om hvordan du eller din forening kan søke om midler. Søknadsfrist er 1. mars 2021.

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Marte Hortemo i Fortum: Telefon 99 35 62 42, e-post marte [punktum] hortemo [krøllalfa] fortum [punktum] com

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen.