Vi skal ikke tilbake til der vi var før korona, vi skal videre og framover

Fortum har satt i gang et prosjekt for å samle lærdommene fra koronatiden og se hvilke langtidsforandringer selskapet har behov for, skriver Arto Räty i energiselskapet Fortum.

Når vi kommer ut på den andre siden av korona skal vi jobbe smartere og dermed styrke konkurransekraften.

Pandemien har ikke bare forandret helsefeltet enormt, men også måten vi jobber på. Vi ønsker å bygge på de verdifulle innblikkene og erfaringene pandemien har gitt oss for å kunne bygge en enda mer standhaftig og fleksibel organisasjon.

Ved å tilpasse oss nye situasjoner hurtig klarer vi å opprettholde et høyt nivå av konkurransedyktighet samtidig som vi fortsetter å engasjere alle våre ansatte verden over.

Vi ønsker å bygge på de verdifulle innblikkene og erfaringene pandemien har gitt oss for å kunne bygge en enda mer standhaftig og fleksibel organisasjon

Pandemien har hatt en massiv og nedslående innvirkning på folks helse, liv og daglige rutiner; verden over. Måten vi jobber på i Fortum har blitt tydelig påvirket av pandemien, og på et helt spekter av måter.

Men, pandemien kommer også til å ha en langvarig effekt på måten vi tenker på som bedrift. Derfor har vi lansert et prosjekt som spenner over hele selskapet: «Workforce 2.0», med mål om å samle alle de nye lærdommene vi har fått, for å bedre kunne se og identifisere hvilke langtidsforandringer Fortum har behov for.

«Den nye normalen»

I dette arbeidet ser vi hovedsakelig på fire aspekter ved «den nye normalen», hvor vi ser på hvilke grep som må gjøres både på kort og på lang sikt:

1. Lederskap; hvilken type lederskap kreves i denne nye tilværelsen? Hvordan kan vi opprettholde engasjementet hos de ansatte når de fleste av oss jobber fra forskjellige steder? Og, på et praktisk nivå, hva betyr det å lede seg selv for oss som individer?

2. Ansettelse og arbeidsgiverprofilering; i framtiden, hvor fleksibelt vil jobbmarkedet være når det kommer til det å jobbe fra ulike steder – og hvor fleksibel kommer Fortum til å være? Hvordan kan vi skape et likestilt jobbmarked når enkelte roller ikke kan praktiseres til det fulle utenfor arbeidsplassen? Hvordan vil måten vi etterkommer de ansattes nye behov og forventninger enten svekke eller styrke profilen vår som arbeidsgiver?

3. Det digitale skiftet; hvordan tilpasser vi det digitale skiftet slik at det faktisk bygger opp om de mest relevante og hensiktsmessige løsningene og alternativene i fremtiden? Hvilke verktøy vil være viktigst når det kommer til samarbeid, utvikling av bedriften, sikkerhet og trygghet?

4. Hvordan vi jobber; hvordan håndterer vi vedlikeholdsarbeid, og hvordan sørger vi for å ta nødvendige forhåndsregler når det kommer til sikkerhet – særlig når man ikke møtes fysisk? Kan pop-up kontorer være et bra alternativ til vanlige kontorløsninger? Hvordan kan vi sørge for god utvikling, innovasjon og produktivitet når man ikke kan ha team-møter eller workshops?

Vi tror det er nødvendig å skjønne de ulike behovene til både organisasjonen vår, så vel som samfunnet, dersom vi skal klare å utvikle oss som bedrift. Nye innblikk, ideer og lærdommer – ikke bare av oss, men også av andre bedrifter og næringer – vil bidra i prosessen med å tilpasse oss nye måter å jobbe på, lederskapet vårt og de metodene vi bygger et sterkere selskap på.

Vi skal lytte og lære

Både intern og ekstern dialog er helt sentralt for å få en bedre forståelse av framtiden. Stemmene til våre ansatte og ledere er viktige for å sette søkelys på de riktige tingene. Workshops, spørreundersøkelser og meningsmålinger blant de ansatte og lederne våre er viktige tilbakemeldingskanaler som vil være med å avgjøre veien videre med dette arbeidet.

Ved å få umiddelbart tilbakemelding, får vi tidlig en idé om hva som brenner, og hvilke utfordringer vi må håndtere først.

Vi diskuterer også framtidens utfordringer – og løsninger – med andre bedrifter og organisasjoner. Gjennom å dele verdifulle erfaringer og ideer kan vi lære fra hverandre; tilpasse og utvikle oss på en bedre måte.

Arbeidet med Workforce 2.0 hos Fortum kommer til å fortsette fram mot neste høst, men forandringene på lang sikt vil hele tiden bli justert i lys av nødvendige endringer på kort sikt.

Jeg gleder meg til å se de nye ideene og løsningene med tanke på måten vi jobber på, hvordan vi leder, digitaliserer og samarbeider. Bare ved å tilpasse oss nye situasjoner raskt og effektivt kan vi fortsette å være konkurransedyktige, holde det interne engasjementet høyt og styrke bedriftskulturen vår.

Fordi vi skal ikke tilbake til der vi var. Vi skal videre og framover.

Arto Räty

Senior Vice President Corporate Affairs and Communications
Tel: +35 8504117384
Arto [punktum] Raty [krøllalfa] fortum [punktum] com

Working at fortum

Sånn skal vi jobbe fremover