Pressemelding

Fortum installerer innovativ batteriløsning ved Landafors vannkraftverk i Sverige

23 april 2021, 10:41

Sammen med Volvo Cars og Comsys, har Fortum utviklet en innovativ batteriløsning som nå blir installert på Fortums vannkraftverk Landafors i Ljusnan i Sverige. Målet er å forbedre evnen til å tilby rask frekvensregulering. Som del av prosjektet tar Fortum blant annet i bruk brukte batterier fra ladehybrider for å forlenge levetiden til både vannkraftverket og batteriene.

illustration battery poilot 2 0

- Bruk og testing av ulike moderne batteriløsninger for å forbedre funksjonen til energisystemet er en høy prioritert hos oss. Å bruke batterier som ikke lenger tjener sitt opprinnelige formål kan ha store positive effekter for både miljøet og økonomien. Det styrker også vannkraftens rolle i energisystemet, sier Toni Kekkinen, leder for Fortums vannkraft.

I dag er det nordiske kraftmarkedet hovedsakelig balansert med utslippsfri vannkraftproduksjon, som kan reguleres med et tidsrom på noen få sekunder til flere måneder. Men noen ganger kreves det raskere og mer fleksibel regulering enn det vannkraftanleggets turbiner kan håndtere. Dette blir særlig mer aktuelt når væravhengig produksjon som for eksempel vindkraft, blir en del av systemet. Ved å bruke batterier som kan reagere i løpet av millisekunder, forbedres vannkraftverkets muligheter til å møte fremtidens krav til strømnettet når vi beveger oss mot et mer klimanøytralt energisystem.

En viktig del av denne piloten er å finne ut hvor mye kapasitet batteriene trenger å ha igjen for å fungere i sin nye rolle, der det fremfor alt er den hurtige responsen som er i sentrum.

- Volvo Cars er ambisiøs når det gjelder sirkulær økonomi, og vi legger mye vekt på å finne nye forretningsmodeller som gjør det mulig å maksimere bruken av batterier gjennom hele livssyklusen. Dette prosjektet er i tråd med disse ambisjonene og vil gi oss nye erfaringer om batteriers levetid og hvordan de kan brukes utenfor bilene våre, sier Susanne Hägglund, sjef for Volvo Car Service Business.

Totalt er 48 batterier tilkoblet. De har til sammen har en lagringskapasitet og effekt på 1MW / 250KWh. Løsningen er utviklet og bygget av Comsys, et cleantech-selskap i Lund i Sverige som spesialiserer seg på kraftelektronikk.

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Marte Hortemo, 99 35 62 42, e-post marte [punktum] hortemo [krøllalfa] fortum [punktum] com

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen.