Fortum forklarer: Hvorfor snakker alle om lagring av energi?

I dag bruker vi strøm på andre og flere måter enn før. Det stilles nye krav til hvordan strøm produseres - for eksempel at overskuddsenergi som produseres når vi bruker lite strøm, må kunne lagres for så å bli sendt ut i strømnettet når bruken er stor. Alessandro Ferraris er en forretningsutvikler for vannkraft i Fortum og jobber med å utvikle Fortums lagringskapasitet.

Kvinne lader elbil

- Tidligere visste vi for eksempel at strømbruken var høy om morgenen når folk våknet og når de store næringene startet opp. Men i takt med elektrifiseringen blir toppene mer og mer uregelmessige. Når flere og flere kjører elbil, for eksempel, trenger mange å lade den midt på dagen, sier Alessandro.

I Norge har energisystemet lenge vært dominert av vannkraft, noe som har holdt strømmen relativt stabil. Men nå blir vindkraft mer utvidet i Norge, og dette er en type kraft som ikke kan slås på og av basert på hvor mye strøm som brukes. Derfor blir det viktig å kunne lagre energien som er til overs når været er riktig og det er lite bruk av strøm. Og det er flere måter å gjøre det på.

Derfor er energilagring så viktig

Behovet for å kunne lagre energi er egentlig ikke nytt, bare større enn før. Lagring av energi har alltid vært nødvendig for å balansere energisystemet, som vil si at det alltid er like mye strøm i strømnettene som det brukes.

Med vannkraft, som lenge har vært Norges største og viktigste energikilde, kan energi lagres ved hjelp av fysiske lover. Det samles vann på et høyt punkt i en dam, og dette slippes ut i kraftverket og strømmer gjennom en vannturbin med en generator. Slik blir energien omgjort til elektrisitet.

- Vi er en del av et moderne elektrifisert samfunn som krever mer energi enn noen gang før. Det blir for sårbart å kun ha tilgang til energi når været er riktig. Men ved hjelp av lagring kan energien brukes jevnt over tid og baseres på hvordan strømmen blir brukt, sier Alessandro.

Fortum utvikler nye måter å lagre på

Når kraftproduksjonen blir mer væravhengig og strømforbruket mindre forutsigbart, må vannkraft raskt kunne gå inn og dekke det. Men det tar tid for kraftverkets turbiner å endre hastighet, og de slites også ut. Fortum gjennomfører nå forskjellige prosjekter for å forkorte vannkraftens såkalte responstid ved hjelp av batterier. Batterier fungerer spesielt godt til dette fordi energien allerede er omgjort til strøm. Batterier kan også lagre energi fra sol- og vindkraft.

- I et batteri lagres energien i form av kjemisk energi. For å starte en reaksjon som lader batteriet med strøm brukes det elektrisk kraft, sier Alessandro.

Hydrogen er avgjørende for å nå klimamålene

Men for å supplere utvidelsen av væravhengige typer kraft (vind og sol), er det behov for mye energilagring. Og selv om prisen på batterier stadig faller, er de fortsatt for dyre å kjøpe i stor skala. Det er derfor et enormt utviklingsarbeid som pågår over hele verden for å finne nye og mer effektive måter å lagre energi på. Teknologien som har størst potensial for å lagre energi er å konvertere overflødig strøm til hydrogen.

Hydrogen har også mange andre bruksområder og blir sett på som helt avgjørende for å takle overgangen industrien og tungtransport står ovenfor. Fossilfritt hydrogen produseres av en teknologi som kalles elektrolyse. Ved hjelp av elektrisitet blir vann delt i hydrogen og oksygen. Hydrogengassen kan da enten brukes til å erstatte fossile råvarer i den kjemiske industrien, erstatte olje i sementproduksjon eller for å omstrukturere transportsektoren.

For Europa som allerede bruker store mengder fossil gass i dag, er presset om å redusere klimafotavtrykket stort. I Tyskland er for eksempel gass dobbelt så stor energibærer enn elektrisitet. Så store mengder hydrogen er nødvendig. Derfor utvikles det nå spesielle hydrogenstrategier, både i Norge og på EU-nivå.