Derfor velger bedrifter strømavtaler med opprinnelsesgaranti

Strøm med opprinnelsesgaranti lar bedrifter ta en aktiv rolle i å støtte bærekraftig energi, og åpner dører for bedrifter som vil kjøpe, bruke og assosieres med grønn strøm. Dette er det nærmeste vi kommer at man kan «velge» å bruke ren energi, noe som kan lønne seg på både kort og lang sikt.

Power plant Norway

Norge nærmest flommer over av ren, fornybar vannkraft. Derfor er det lett å tro at det ikke har noe å si for klimaet hva slags strømavtale norske bedrifter velger – men dessverre er det ikke så enkelt.

Norge er nemlig en del av det europeiske kraftnettverket, der fornybare energikilder som vann-, vind- og solkraft ennå er en minoritet i forhold til gass- og kullkraftverk. Hvilken strøm som sendes hvor avhenger av variasjoner i tilgjengelighet, produksjon og forbruk – det er med andre ord umulig å spore strøm fra en bestemt kilde. Dermed vet man ikke om strømmen som driver norsk næringsliv til enhver tid faktisk kommer fra et norsk vannkraftverk.

Betyr det at norske bedrifter ikke har noe valg når det kommer til å velge miljøvennlig strøm?
Heldigvis ikke, forklarer Lars Ragnar Solberg, prosjektleder for finans i Energi Norge.

– Hvis strømmen kunne spores fra kraftverk til forbruker ville det vært den beste løsningen. Men vi har opprinnelsesgarantiordningen som et godt alternativ. Det er det nærmeste vi kommer en ordning for at kundene kan «velge» fornybar strøm, forklarer Lars Ragnar Solberg, rådgiver i Energi Norge.

Opprinnelsesgarantier – eller Guarantee of Origins (GOO) – gir dokumentasjon som bekrefter at pengene kunder betaler for strømmen går til en produsent av fornybar og miljøvennlig strøm. Ordningen påvirker altså ikke fornybar strømproduksjon direkte, men gir en metode for å dreie pengestrømmen i kraftmarkedet i retning av fornybar produksjon.

– Kraftproduksjon kan baseres på fossile eller fornybare energikilder, men kunder har ikke kontroll over hvilken strøm de faktisk bruker. Opprinnelsesgaranti åpner dører for kunder som vil kjøpe, bruke og assosieres med fornybar strøm, selv om strømmen fra kraftverket til stikkontakten ikke kan spores fysisk, sier Solberg.

Viktig dokumentasjon i miljø og klimarapportering

Solberg forteller at opprinnelsesgarantier kan gjøre mer enn å bøte på bedrifters klimasamvittighet – de kan også hjelpe å tiltrekke seg kunder og vinne anbud.

– Opprinnelsesgarantier er viktig i miljø- og klimarapporter, for å møte kunders krav til miljødokumentasjon. For eksempel velger mange å bruke opprinnelsesgarantier for å tilfredsstille kravene i klimarapporteringsstandarder som GHG-protokollen.

– I tillegg kan det brukes i kundekommunikasjon, for alle som vil assosieres med grønn og fornybar energi.

Hele ordningen med opprinnelsesgarantier ble innført i EU i 2009, som et av mange instrumenter for å fremme fornybar kraftproduksjon i Europa. Ordningen har utviklet seg mye i løpet av tiåret – og Solberg mener alt tyder på at den fungerer etter hensikten.

– Opprinnelsesgarantier gjør fornybar kraftproduksjon som solkraft, vannkraft, vindkraft mer konkurransedyktig mot fossil kraftproduksjon. Ordningen bidrar rett og slett til å gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar energi, sier han, og legger til:

– I tillegg gir det kunder og næringslivet en enorm påvirkningskraft og forbrukermakt. Bare tenk på hva som kan skje hvis alle kunder og bedrifter velger å bare kjøpe fornybar energi og tar et aktivt valg der.

Egen opprinnelsesgaranti-ekspertise

Joni Vuorela er en del av Fortum-teamet som er ansvarlig for å skaffe opprinnelsesgarantier for bedriftskunder. Han forteller at de kan gå langt for å tilpasse opprinnelsesgarantier etter kundens behov og strategi.

-- Vi kan skreddersy opprinnelsesgarantien avhengig av kundens profil. Det kan for eksempel være at én kunde har lyst til å knytte seg til solkraft, en annen vil støtte produksjon av vindkraft, sier han.

Han forklarer videre at ordningen gir veldig stort rom for at næringslivet kan spille en aktiv rolle i hvordan de forholder seg til strømmen de betaler for.

– Vårt team kan gi opprinnelsesgarantier med veldig høy grad av spesifikasjon. Ta vannkraft, for eksempel: vi kan tilpasse opprinnelsesgarantiene til å bare støtte vannkraft som beviselig er skånsomt med lokale økosystemer. I Norge kommer vannkraftene som regel med veldig lavt miljøavtrykk, men det er ikke alltid tilfelle nedover i Europa, sier han.

– På vindkraft kan vi til og med knytte opprinnelsesgarantier opp til en spesifikk turbin. Vi har for eksempel store bedriftskunder som har «reservert» et sett med turbiner i en vindkraftpark, legger han til.

Og som eneste strømleverandør i Norge, tar Fortum selv ansvar for å forhandle fram og selge opprinnelsesgarantier framfor å sette ut jobben til eksterne meglere.

– Vi har nok den største in-house ekspertisen på opprinnelsesgarantier av nordiske strømaktører. Det kutter et kostnadsledd, og det at vi selv holder i avtaler med et bredt nettverk av kraftprodusenter gjør at vi kan skalere avtaler enklere, forteller han.

Og til slutt: selv om opprinnelsesgarantier på ingen som helst måte erstatter bedrifters ansvar for å drive bærekraftig og energieffektivt, er Vuorela glad for at kundene har mulighet til å ta miljøvennlig valg også gjennom strømavtaler.

– Opprinnelsesgarantier er det eneste type strømprodukt som lar deg ta en direkte posisjon på kraftproduksjon. Det handler om å la bedrifter ta aktive valg der det er mulig, avslutter han.

Opprinnelsesgaranti fra Fortum

Dette får du:

  • Dokumentasjon som garanterer at du betaler for produksjon av  mer fornybar energi
  • Kan tilpasses for å støtte spesifikke former for fornybar energi
  • Brukes som dokumentasjon i miljøsertifiseringer og – rapportering
  • Kan også brukes til å heve en grønn profil i kundekommunikasjonen
  • Et valgfritt verktøy som støtter overgangen til fornybarsamfunnet