Fleksibilitet er den nye normalen

Pandemien har resultert i nye måter å jobbe på. I Fortum har vi tatt lærdom av den lange perioden med hjemmekontor, og bestemt oss for å implementere en hybrid arbeidsmodell hvor fleksibilitet er nøkkelen.

outdoor office

Vi tror at en kombinasjon av å jobbe på kontoret og jobbe hjemme passer godt for mange av våre ansatte. Derfor har vi besluttet å implementere en hybrid arbeidsmodell i hele selskapet vårt, med en blanding av kontor og hjemmekontor for ansatte som til vanlig jobber i et kontormiljø. I tråd med våre Open Leadership-prinsipper gir vi teamene og lederne fleksibilitet til å finne de beste løsningene for dem, for å sikre høy ytelse, profesjonell utvikling og trivsel.

Vi tror på fysiske møter og samarbeid

Fysisk tilstedeværelse på kontoret gjør det enklere å samarbeide, bygge relasjoner, dele informasjon og ha spontane møter. Kontorene våre og de fysiske møtene fremmer en sterk bedriftskultur, og derfor ønsker vi fysisk tilstedeværelse som en del av vårt nye oppsett. Å være på kontoret bryter også isolasjonen som mange av våre ansatte har opplevd ved å jobbe hjemmefra det siste året. Etter pandemien vil vi anbefale våre ansatte å tilbringe minst et par dager i uken på kontoret.

Inkluderende lederskap og god selvledelse er avgjørende ferdigheter

I et hybrid arbeidsmiljø, hvor ansatte kan jobbe både på kontoret og hjemmefra, er det viktig å behandle alle likt. Dette er nøkkelen til et inkluderende lederskap, og sikrer at alle teammedlemmer føler seg verdsatt og får den støtten de trenger, uavhengig av fysisk eller virtuell tilstedeværelse.

Et godt hybridarbeid avhenger også av vår personlige evne til å lede oss selv og støtte hverandre. Sammen med teamet og lederne våre blir vi enige om de felles rammene, samtidig som vi strukturerer og kontrollerer vår egen jobbhverdag. Som ansatte er vi selv ansvarlige for våre egne handlinger, egen arbeidsmoral, godt samarbeid med kolleger og for å få frem det beste i oss selv og andre. Og ved å forme vår egen arbeidsmåte vokser våre evner for selvledelse, og vi blir sterkere som et team.

En god implementering krever opplæring og praktiske retningslinjer

For å sikre en god implementering av den hybride arbeidsmodellen i Fortum, har vi utviklet noen praktiske retningslinjer oppsummert i en håndbok. Håndboken består av nøkkelprinsippene for hybridarbeid i Fortum, verktøy og sjekklister for optimalisering av arbeidet og samarbeidet, samt viktige kapitler om helse, trivsel, sikkerhet og andre risikoer som skal vurderes.

I løpet av høsten vil vi dessuten holde flere workshops for våre over 800 ledere for å praktisere hybridmodellen. Det er også planlagt workshops og seminarer for alle ansatte.

Kontinuerlig dialog og tilbakemeldinger er nøkkelen til utvikling

Under pandemien jobbet 80% av våre ansatte hjemmefra. I løpet av den perioden har vi regelmessig gjennomført undersøkelser, digitale workshops og andre tilbakemeldingsverktøy for å samle synspunkter og innsikt fra organisasjonen vår. Sammen med våre ledere og ansatte har vi kartlagt fremtidens behov for å forstå hvordan vi skal sette opp jobbhverdagen som kan gi best mulig ytelse og engasjement. Denne innsikten har hjulpet oss med å danne en hybrid arbeidsmodell for hele selskapet.

Når vi gradvis kommer tilbake til kontorene vil vi fortsette å bruke dialog og tilbakemeldinger for å utvikle måten vi jobber på. For oss er det viktig å skape tilhørighet og få alle våre ansatte til å føle seg inkludert, uansett hvor de gjør jobben sin. Vi tror at med en hybrid arbeidsmodell som sikrer dynamisk samarbeid og ytelse, kombinert med en balanse mellom arbeid og privatliv, kan vi forme en bedre fremtidig arbeidsplass for alle i Fortum.

Fordi vi skal ikke tilbake til der vi var. Vi skal videre og framover.

Eveliina Dahl

Senior Vice President for People

Tel: +35 8405613637
eveliina [punktum] dahl [krøllalfa] fortum [punktum] com

Working at fortum

Sånn skal vi jobbe fremover