Pressemelding

Lederskifte i Fortum Oslo Varme

12 oktober 2021, 11:19

Etter 4 år som administrerende direktør i Fortum Oslo Varme har Eirik F. Tandberg takket ja til nye muligheter i Fortum City Solutions. Knut Inderhaug overtar som konstituert administrerende direktør og styret starter prosessen for å finne Tandbergs etterfølger.

Oslo

– Det har vært et privilegium å få lede etableringen og utviklingen av Fortum Oslo Varme i fire år. Selskapet er i dag i en god posisjon for fremtidig utvikling, uttaler Eirik F. Tandberg.

Tandbergs nye rolle er VP Strategy and development i Fortums divisjon City Solutions. Som en del av den nye rollen vil han fortsatt jobbe tett med Fortum Oslo Varme som er en meget sentral forretningsenhet i divisjonen.

Styret har besluttet å sette i gang  en rekrutteringsprosess for å finne ny administrerende direktør.
Knut Inderhaug, i dag direktør for salg og marked, er oppnevnt av styret  som konstituert administrerende direktør i perioden.

– Jeg takker for styrets tillit og ser frem til å videreføre det gode arbeidet og prosessene Eirik F. Tandberg har startet. Den kommende tiden vil være utslagsgivende for selskapets utvikling i årene fremover. I løpet av kort tid ventes viktige beslutninger som vil avgjøre om det kan bli oppstart av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud i 2022. Samtidig fortsetter utviklingen av selskapet for å tilby klimavennlig termisk energi og ansvarlig sluttbehandling av avfall, uttaler påtroppende Knut Inderhaug.

Endringen settes i verk fredag 15. oktober.