Fylkesmannen godkjenner tillatelse til plastgjenvinningsanlegg i Holtskogen Næringspark i Indre Østfold kommune

RWS

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå revurdert Fortums klage om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra plastgjenvinningsanlegget, og godkjente søknaden fredag 1. juli. Fortum er positive til denne beslutningen.

– Fortum har hatt en meget konstruktiv dialog med Miljødirektoratet og levert utvidet dokumentasjon angående avbøtende tiltak for gjenvinningsanlegget. Vi vil nå trenge litt tid på å gjennomgå kravene fra myndighetene og på bakgrunn av dette utarbeide en oppdatert business case for en intern investeringsbeslutning, sier Lisa Moen, Senior Project Manager i Fortum Recycling & Waste Norge.

Den opprinnelige søknaden om tillatelse startet i juni 2019, men den lange prosessen har påvirket den opprinnelige tidslinjen, og mange av prosjektets grunnleggende forutsetninger har endret seg de siste årene. I tillegg har markedssituasjonen endret seg betydelig, og Covid-19-pandemien og krigen i Ukraina har også påvirket de globale markedene.

 

Kontaktperson

Lisa Moen, Senior Project Manager Fortum Recycling & Waste Solutions
Lisa [punktum] Moen [krøllalfa] fortum [punktum] com