Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Fortum Oslo Varme er et solid virkemiddel for Oslo til å nå byens miljø- og klimamål, og våre aktiviteter støtter godt opp under innholdet i byens programerklæring. Vår virksomhet er med på å redusere byens utslipp av klimagasser, samtidig som vi bidrar til reduksjon av lokal luftforurensning,

Har du spørsmål angående Fortum Oslo Varmes miljøarbeid?

Jon Iver Bakken

Kontakt leder for
bærekraft og ytre miljø 

Jon Iver Bakken
Tlf. +47 916 97 299
[email protected]
F14

Fortum Oslo Varmes

Miljøpolicy

... ledende aktør innen produksjon,
distribusjon og salg av
fornybar og klimanøytral
termisk energi og kraft ...


Les mer