Miljøstyring

Fortum Oslo Varme arbeider kontinuerlig for å bedre sin miljøprestasjon. Effektiv miljøstyring er derfor en naturlig del av selskapets samfunnsansvar.

Selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. 

For å kontrollere konsernets miljøpåvirkning i det daglige benyttes en rekke måle-, overvåkings- og rapporteringssystemer. Eksempelvis måles utslippene til luft fra avfallsforbrenningsanleggene 24 timer i døgnet. Dersom grenseverdiene overskrides blir det iverksatt tiltak umiddelbart.

Miljødirektoratets nettside finner du målinger av utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen.

RW7

65 % og 95 %

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 65 % innen 2025, 
og med 95 % innen 2030 - sammenlignet med 2009-nivå.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

PPS3

17 %

Oljefyring i bygg står for 17 % av byens klimagassutslipp. En konvertering til fjernvarme i disse byggene vil være et godt klimatiltak!

F28

Kontakt oss

Har du spørsmål angående miljø og samfunnsansvar
i Fortum Oslo Varme?

Send e-post