Fjernvarme

Med fjernvarme får du varme og varmt vann du kan stole på året rundt! Kontakt oss

Enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig

Fjernvarme handler i stor grad om å bruke energi som ellers ville gått tapt. Restavfallet ditt, som du ikke får sortert eller gjenbrukt på annen måte, er et godt eksempel på dette. Forbrenning av avfallet gjør det mulig å sende varmt vann tilbake hjem til deg - slik at du får en behagelig oppvarming og bedre inneklima. Vi henter også ut energi fra byens kloakksystem. Energien brukes i produksjon av fjernvarme, som sendes hjem til deg som oppvarming - helt luktfritt selvsagt.

Les mer om fjernvarme

Kompensasjonsordning for høye strømpriser og konsekvenser for fjernvarmekundene, og ny nettleie er utsatt inntil videre

Oppdatert 10. januar

Stortinget har vedtatt forslag til tiltakspakke mot ekstraordinært høye strømregninger. Ordningen innebærer at privatkunder får redusert 55% av kostnadene over 70 øre per kWh eks. mva. opp til et forbruk på 5000 kWh for desember måned. Ordningen er økt til 80 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks mva i månedene januar, februar og mars 2022.
Fratrekket vil være basert på snittprisen for måneden for det aktuelle prisområdet du bor i.

Ordningen omfatter private fjernvarmekunder. Dette gjelder eneboliger, rekkehus, flermannsboliger og sameier/borettslag. Det er fortsatt en rekke usikkerheter rundt hvordan denne ordningen påvirker fjernvarmekunder i borettslag/sameier der det kun er en måler, og i bygg med både næringslokaler og bolig bak måleren. Vi vil så snart som mulig komme tilbake med mer informasjon og klare svar.

Spørsmål og svar:

1. Jeg er privat fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?

Den foreslåtte ordningen vil også medføre at prisen for fjernvarme reduseres for de private fjernvarmekundene.

2. Jeg er en næringskunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?

Ordningen gjelder i dag kun privatkunder, husholdninger, sameier & borettslag.

3. Jeg bor i et borettslag /sameie med fjernvarme. Vi har en fellesmåler for fjernvarme som registrerer forbruk. Vil jeg få kompensasjon?

Olje og Energidepartementet har uttalt at kompensasjonen også skal gjelde husholdninger bak en felles fjernvarmemåler. Det er fortsatt usikkerhet hvordan kompensasjonen skal utregnes.

4. Trenger jeg som kunde å gjøre noe for å få kompensasjonen?

Du som fjernvarmekunde trenger ikke å foreta deg noe. Vi vil sørge for reduserte fakturaer iht NVEs retningslinjer.

5. Når trer kompensasjonsordningen i kraft?

Ordningen gjelder for perioden desember 2021 – mars 2022.

 

Ny nettleie er utsatt inntil videre

I lys av høstens høye energipriser og politiske debatt om innføring av ny nettleie, har nettselskapene utsatt innføringen av den varslede endringen.
Elvia er nettselskapet i Stor-Oslo og deres nettleie påvirker våre tariffer. De offentliggjorde mandag 20. desember at innføringen av ny nettleiemodell utsettes.
Dermed påvirkes ikke leddet i fjernvarmetariffen som reflekterer nettleien fra og med 1. januar, som tidligere varslet.

Les mer hos Elvia om ny nettleie: https://www.elvia.no/nettleie/alt-om-nettleiepriser/ny-nettleie-er-utsatt-inntil-videre/

Fordeler med fjernvarme

Kan du få fjernvarme?

Fjernvarme er enkelt, forutsigbart, miljøvennlig, konkurransedyktig og har høy leveringssikkerhet.
Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet!

Fjernvarme_borettslag

Priser og vilkår

Fjernvarme er enkelt, forutsigbart, miljøvennlig, konkurransedyktig og har høy leveringssikkerhet.
Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet.

fjernvarme

Drifts- og feilmeldinger

Du kan melde inn feilmeldinger hele døgnet på telefon 22 43 59 80.
Ved akutte feilsituasjoner som angår mange, legger vi fortløpende ut oppdatert informasjon her på nettsiden vår.

For deg som er nabo til Haraldrud varmesentral

Haraldrud varmesentral er omfattet av Storulykkeforskriften på grunn av anleggets lagervolum av LNG, bioolje og ammoniakk. Fortum Oslo Varme har et sterkt HMS-fokus, og vi er opptatt av å ivareta sikkerheten til alle som bor i og ferdes rundt våre anlegg. I skrivet «En orientering til naboer» ønsker vi å informere naboer til Haraldrud varmesentral om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til virksomheten:

Orientering til naboer ved Haraldrud varmesentral

Vi ønsker å være til minst mulig sjenanse for våre fjernvarmekunder og naboer. Ta kontakt om du oppdager noe vi burde vite om:

Klageskjema

Environmental friendly

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Nytt kontonummer, opphør AvtaleGiro og endret distribusjonskanal

Fra 1. oktober 2021 får Fortum Oslo Varme nytt kontonummer for betaling av fjernvarme og øvrige tjenester. Merk at innbetalinger med befriende virkning må gjøres til konto 6468 06 30028.
 

Opphør AvtaleGiro

Som følge av tekniske problemer hos vår systemleverandør vil ikke lenger AvtaleGiro fungere som betalingsløsning. Dette medfører at du som kunde må godkjenne betalingen.
 

DigiPost (privatkunder) og e2B (næringskunder)

Vi standardiserer også våre distribusjonskanaler. Som følge av svært få kunder benytter DigiPost og e2B som distribusjonskanal vil disse utgå.

Mottar du din faktura til digital postkasse DigiPost, anbefaler vi at du nå etablerer eFaktura. Du vil da motta fakturaen i din nettbank og samtidig motta et varsel på e-post om at fakturaen ligger i din nettbank og venter på godkjennelse. Benytter du e2B anbefaler vi at du endrer dette til EHF. Du mottar da din faktura på det standardiserte EHF-formatet via din mottakssentral og får fakturaen direkte til ditt regnskapsssytem.

Dersom du ikke gjør et valg av ny distribusjonskanal vil vi sende deg faktura på e-post dersom vi har din e-postadresse. Alternativt vil vi sende deg faktura per post. Vi minner samtidig om at vår standard er elektronisk fakturering og at papirfaktura medfører gebyr (gebyret er for tiden på kr. 49,-).
 

Dersom endret kontonummer og distribusjonskanal medfører noen ulempe for deg som kunde beklager vi dette. Vi jobber for ytterligere forbedringer av fakturerings- og betalingsløsningene.

Reliable

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

My fortum

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

Customer service

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00

fov [punktum] kundeservice [krøllalfa] fortum [punktum] com (E-post til kundeservice)
Salgsavdelingen
fov [punktum] varmesalg [krøllalfa] fortum [punktum] com (E-post til salgsavdelingen)
Postadresse Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo