Join The Change

Bli med på å gjøre verden renere

Våre bærekraftige løsninger
AU33

Fortum Markets

Strømleverandør

Fortum Markets har hovedkontor i Sarpsborg og leverer strøm både til private forbrukere og bedrifter. Fortum er Nordens største strømleverandør med 2,5 millioner kunder. I tillegg til Fortum Markets eier Fortum i Norge også strømleverandørene Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Hallingkraft og Fredrikstad EnergiSalg.

Kontakt Fortum Markets

Telefon: +47 21 49 69 10
E-post: [email protected]
Postadresse: Postboks 124, 1713 Grålum
Besøksadresse: Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum

VC1

Fortum Charge & Drive

Nordens største ladenettverk

Fortum Charge & Drive er pionerer innen ladeløsninger for elbil og er virksomme i en rekke land. I Norge oppførte vi vår første offentlige ladestasjon i 2012. Ladenettverket vårt er Nordens største, og består i de nordiske landene av over 2000 ladestasjoner for elbil, der 1300 av dem befinner seg i Norge. 500 av disse er hurtigladere. Våre ladestasjoner benyttes av over 85 000 elbilister.

Vi leverer også ladetjenester, ladeløsninger og drifting av dette til bedrifter, samt hjemmeladere til privatkunder og borettslag.

Kontakt Fortum Charge & Drive

Kundeservice 08-16: +47 21 49 69 10
Døgnåpen teknisk service: +47 22 55 54 24
E-post: [email protected]
Postadresse: Postboks 124, 1713 Grålum
Besøksadresse: Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum

HC1

Fortum Oslo Varme AS

Energigjenvinning og fjernvarme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. 

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Fjernvarme

Kontakt oss!

Fortum Oslo Varme AS
(Tidligere Hafslund Varme AS)

Telefon: +47 22 43 59 80
E-post: [email protected]
Postadresse: Pb. 990 Skøyen, 0247 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo

Energigjenvinning

Kontakt oss!

Fortum Oslo Varme AS, Klemetsrud
(Tidligere Klemetsrudanlegget AS)

Telefon: +47 815 000 53
E-post: [email protected]
Postadresse: Pb. 13, Mortensrud, 1215 Oslo
Besøksadresse: Klemetsrudveien, 1278 Oslo

RW6

Fortum Waste Solutions

Avfall og energigjenvinning

Fortum Waste Solutions Norway AS har hovedkontor i Stavanger og jobber daglig med koordinering, håndtering og transport til våre sluttbehandlingsanlegg hovedsakelig i Sverige (Kumla) og Danmark (Nyborg). Vi er din samarbeidspartner når det gjelder farlig avfall, komplisert avfall, forurenset jord, aske og slagg, og å utvikle nye løsninger for avfallshåndtering.

Kontakt Fortum Waste Solutions

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 970 73 861
[email protected] 

Strømleverandør

Fortum Markets har hovedkontor i Sarpsborg og leverer strøm både til private forbrukere og bedrifter. Fortum er Nordens største strømleverandør med 2,5 millioner kunder. I tillegg til Fortum Markets eier Fortum i Norge også strømleverandørene Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Hallingkraft og Fredrikstad EnergiSalg.

Kontakt Fortum Markets

Telefon: +47 21 49 69 10
E-post: [email protected]
Postadresse: Postboks 124, 1713 Grålum
Besøksadresse: Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum

Nordens største ladenettverk

Fortum Charge & Drive er pionerer innen ladeløsninger for elbil og er virksomme i en rekke land. I Norge oppførte vi vår første offentlige ladestasjon i 2012. Ladenettverket vårt er Nordens største, og består i de nordiske landene av over 2000 ladestasjoner for elbil, der 1300 av dem befinner seg i Norge. 500 av disse er hurtigladere. Våre ladestasjoner benyttes av over 85 000 elbilister.

Vi leverer også ladetjenester, ladeløsninger og drifting av dette til bedrifter, samt hjemmeladere til privatkunder og borettslag.

Kontakt Fortum Charge & Drive

Kundeservice 08-16: +47 21 49 69 10
Døgnåpen teknisk service: +47 22 55 54 24
E-post: [email protected]
Postadresse: Postboks 124, 1713 Grålum
Besøksadresse: Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum

Energigjenvinning og fjernvarme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. 

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Fjernvarme

Kontakt oss!

Fortum Oslo Varme AS
(Tidligere Hafslund Varme AS)

Telefon: +47 22 43 59 80
E-post: [email protected]
Postadresse: Pb. 990 Skøyen, 0247 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 144, Skøyen, 0247 Oslo

Energigjenvinning

Kontakt oss!

Fortum Oslo Varme AS, Klemetsrud
(Tidligere Klemetsrudanlegget AS)

Telefon: +47 815 000 53
E-post: [email protected]
Postadresse: Pb. 13, Mortensrud, 1215 Oslo
Besøksadresse: Klemetsrudveien, 1278 Oslo

Avfall og energigjenvinning

Fortum Waste Solutions Norway AS har hovedkontor i Stavanger og jobber daglig med koordinering, håndtering og transport til våre sluttbehandlingsanlegg hovedsakelig i Sverige (Kumla) og Danmark (Nyborg). Vi er din samarbeidspartner når det gjelder farlig avfall, komplisert avfall, forurenset jord, aske og slagg, og å utvikle nye løsninger for avfallshåndtering.

Kontakt Fortum Waste Solutions

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 970 73 861
[email protected] 

Vindkraft

I løpet av de siste årene har vindkraft blitt verdens raskest voksende produksjonsmetode for strøm. I Norge eier Fortum Nygårdsfjellet vindpark i Narvik, og vi bygger vindkraftverk på Ånstadblåheia i Sortland og i Sørfjorden i Tysfjord. Når alle prosjektene er ferdigstilt, så vil de ha en installert kapasitet på omtrent 180 MW.

Slik kan du bidra til en renere verden

HC1

Fjernvarme

Snart blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i norske boliger. Dette er en god grunn til at du bør vurdere å bytte ut oljefyren med fjernvarme.

Les mer om fjernvarme

 

F5

Utslippsfri strøm

Vi tilbyr strømavtaler som garanterer produksjon av strøm fra fornybare kilder tilsvarende ditt forbruk.

Våre opprinnelsesgaranterte strømavtaler

F3

Avfall og energigjenvinning

Velg våre tjenester for avfallshåndtering, her vil materialer benyttes igjen og igjen. Bli med å bidra til forbedret bærekraft i samfunnet vårt.

Les mer om avfallshåndtering