Om oss

AU33

Fortum

Strømleverandør

Fortum har hovedkontor i Oslo og leverer strøm både til private forbrukere og bedrifter. Fortum er Nordens største strømleverandør med 2,5 millioner kunder. I tillegg eier Fortum i Norge også strømleverandørene Hafslund Strøm, NorgesEnergi og Hallingkraft.

Kontakt Fortum

Telefon: +47 21 49 69 10
E-post: kundeservice@fortum.com
Postadresse: Postboks 184, 0212 Oslo

VC1

Fortum Charge & Drive

Nordens største ladenettverk

Fortum Charge & Drive er pionerer innen ladeløsninger for elbil og er virksomme i en rekke land. I Norge oppførte vi vår første offentlige ladestasjon i Sarpsborg i 2012. Ladenettverket vårt er Nordens største, og består i de nordiske landene av over 2400 ladestasjoner for elbil, der 1900 av dem befinner seg i Norge. 800 av disse er hurtigladere. Våre ladestasjoner benyttes av over 150 000 elbilister.

Vi leverer også ladetjenester, ladeløsninger og drifting av dette til bedrifter, samt hjemmeladere til privatkunder og borettslag.

Kontakt Fortum Charge & Drive

Kundeservice 08-16: +47 21 49 69 10
Døgnåpen teknisk service: +47 22 55 54 24
E-post: chargedrive.no@fortum.com
Postadresse: Postboks 124, 1713 Grålum
 

HC1

Fortum Oslo Varme AS

Energigjenvinning og fjernvarme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet til våre kunder.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. 

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.
 

Kontakt Fortum Oslo Varme AS

Fortum Oslo Varme AS 

Hovedkontor:
Besøksadresse: Askekroken 11, N-0277 Oslo 
Leveringsadresse: Askekroken 7, N-0277 Oslo

RW6

Fortum Recycling and Waste Solutions

Avfall og energigjenvinning

Fortum Recycling and Waste Solutions Norway har hovedkontor i Stavanger og jobber daglig med koordinering, håndtering og transport til våre sluttbehandlingsanlegg hovedsakelig i Sverige (Kumla) og Danmark (Nyborg). Vi er din samarbeidspartner når det gjelder farlig avfall, komplisert avfall, forurenset jord, aske og slagg, og å utvikle nye løsninger for avfallshåndtering. Som en del av forretningsområdene Recycling and Waste Solutions er vi en viktig del av Fortums smarte løsninger for å forbedre ressurseffektiviteten og være ledende innen ren energi.

Kontakt Fortum Recycling and Waste Solutions

Lisa Sollie Moen
Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 970 73 861
lisa.moen@fortum.com 

 

For spørsmål om miljøboks, kontakt Kristina Hoff Wanderås
kristina.hoff.wanderas@hafslundstrom.no

Strømleverandør

Fortum har hovedkontor i Oslo og leverer strøm både til private forbrukere og bedrifter. Fortum er Nordens største strømleverandør med 2,5 millioner kunder. I tillegg eier Fortum i Norge også strømleverandørene Hafslund Strøm, NorgesEnergi og Hallingkraft.

Kontakt Fortum

Telefon: +47 21 49 69 10
E-post: kundeservice@fortum.com
Postadresse: Postboks 184, 0212 Oslo

Nordens største ladenettverk

Fortum Charge & Drive er pionerer innen ladeløsninger for elbil og er virksomme i en rekke land. I Norge oppførte vi vår første offentlige ladestasjon i Sarpsborg i 2012. Ladenettverket vårt er Nordens største, og består i de nordiske landene av over 2400 ladestasjoner for elbil, der 1900 av dem befinner seg i Norge. 800 av disse er hurtigladere. Våre ladestasjoner benyttes av over 150 000 elbilister.

Vi leverer også ladetjenester, ladeløsninger og drifting av dette til bedrifter, samt hjemmeladere til privatkunder og borettslag.

Kontakt Fortum Charge & Drive

Kundeservice 08-16: +47 21 49 69 10
Døgnåpen teknisk service: +47 22 55 54 24
E-post: chargedrive.no@fortum.com
Postadresse: Postboks 124, 1713 Grålum
 

Energigjenvinning og fjernvarme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet til våre kunder.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. 

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.
 

Kontakt Fortum Oslo Varme AS

Fortum Oslo Varme AS 

Hovedkontor:
Besøksadresse: Askekroken 11, N-0277 Oslo 
Leveringsadresse: Askekroken 7, N-0277 Oslo

Avfall og energigjenvinning

Fortum Recycling and Waste Solutions Norway har hovedkontor i Stavanger og jobber daglig med koordinering, håndtering og transport til våre sluttbehandlingsanlegg hovedsakelig i Sverige (Kumla) og Danmark (Nyborg). Vi er din samarbeidspartner når det gjelder farlig avfall, komplisert avfall, forurenset jord, aske og slagg, og å utvikle nye løsninger for avfallshåndtering. Som en del av forretningsområdene Recycling and Waste Solutions er vi en viktig del av Fortums smarte løsninger for å forbedre ressurseffektiviteten og være ledende innen ren energi.

Kontakt Fortum Recycling and Waste Solutions

Lisa Sollie Moen
Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 970 73 861
lisa.moen@fortum.com 

 

For spørsmål om miljøboks, kontakt Kristina Hoff Wanderås
kristina.hoff.wanderas@hafslundstrom.no

Slik kan du bidra til en renere verden