Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Selskapet eies 50/50 av Fortum og Oslo kommune.

Fortum - EA - Klemetsrud -0549

Fortum Oslo Varme er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og til et enda mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.

Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av avfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser, som datasenter og kloakken, for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. Fortum Oslo Varme står for 36 prosent av all fjernvarme som blir generert i Norge, og er landets største leverandør av fjernvarme.

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud brenner mer enn 400 000 tonn rest- og næringsavfall fra inn- og utland per år. Varmen fra forbrenningen gjenvinnes til elektrisitet, fjernvarme og kjøling til næringsbygg og boliger i hele Oslo, og en betydelig andel museer, sykehus og andre offentlige bygninger. Hver dag gir dette varmt tappevann og et behagelig inneklima til mer enn 200 000 mennesker. 

Røyken som kommer ut av skorsteinene etter forbrenningen inneholder vanndamp, og en god del CO2. Den renses i dag for dioksiner, tungmetaller, NOx og SOx. Vi har som mål å etablere et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud, og også "fange" de cirka 400 000 tonn CO2 vi slipper ut per år. Dette tilsvarer utslippet fra 200 000 biler.

Fortum Oslo Varme eies 50 prosent av Fortum og 50 prosent av Oslo kommune, og inngår i Fortum-konsernet. Fortum er verdens fjerde største varmeleverandør, og har en rekke varmekraftverk for energigjenvinning og fjernvarme med fokus på bærekraftig byutvikling og sirkulær økonomi.

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Fortum Oslo Varmes aktiviteter er et viktig virkemiddel for at Oslo når byens ambisiøse miljø- og klimamål.

Les mer

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person