Hva kan vi tilby deg?

Vi er virksomme gjennom hele energikjeden, fra produksjon til forbruker, i mange forskjellige land. Dette betyr at utviklingen og karrieremulighetene i Fortum er store. Vi tilbyr spennende utfordringer for deg som er like opptatt av ren energi og sirkulær økonomi som det vi er!

Man in city checking watch with sunset

Kontinuerlig utvikling og mulighet til å jobbe i flere forretningsområder

Vi tror at en viktig faktor for vår suksess er at alle våre ansatte kontinuerlig utvikler seg. Vårt mål er at hver ansatt skal ha en individuell utviklingsplan som overvåkes jevnlig. Som Fortum-medarbeider er du med og påvirker retningen for utviklingen din, med rett driv og engasjement har du all mulighet til å utvikle karrieren din. Det er mange muligheter for karriereutvikling i vårt selskap, både som spesialist og leder. Vi er overbevist om at økt ansvar, eller å bytte fra en jobb til en annen, er en av de beste måtene vi kan akselerere personalutvikling. Samtidig øker vi da vår fleksibilitet og konkurransekraft. Hvert år har vi mange muligheter for interne arbeidsrotasjoner for våre ansatte - både horisontalt og vertikalt. Siden vår virksomhet strekker seg over mange land, er en internasjonal karriere også en mulighet.

Prestasjonsdrevne insentiv

Når du gjør ditt beste, mener vi at du fortjener det beste. Med vår insentivstruktur kan du være sikker på å få belønning for ditt harde arbeid, fordi vi strever etter konkurransekraft og ytelsesdrevet kompensasjon. Vårt belønningssystem består både av økonomisk kompensasjon som grunnlønn, bonus og fordeler. Gjennom insentivstrukturen vår vil det bli mulighet for karriereuvikling, samtidig som du opprettholder en sunn balanse mellom jobb og fritid. Lønnsnivået reflekterer både kravene til stillingen og din individuelle prestasjon. Vi belønner ansatte med høy prestasjon gjennom vår årlige globale bonusplan. Insentivene er basert på klare mål som er i tråd med vår bedriftsstrategi. Målene settes alltid i strukturerte prestasjons- og utviklingsdiskusjoner, slik at våre ansatte kan påvirke sin egen belønning gjennom god prestasjon.

F25

Bedriftskultur

Vi har sammen med våre ansatte etablert fire verdier for vår virksomhet: nysgjerrighet, ansvar, integritet og respekt. Verdiene gir grunnlag for vår bedriftskultur og fungerer som et kompass i våre veivalg.

Les om våre verdier

AU14

Ledige stillinger

Vi trenger din kompetanse for å skape en renere morgendag. Fortum tilbyr mange spennende karrieremuligheter på ulike områder.

Se ledige stillinger og søk her

AU26

Jobbe i Fortum

Vi er akkurat nå 9000 kollegaer i flere ulike land. Mange av Fortums posisjoner og team er internasjonale, og vi har daglig kontakt med kollegaer, kunder og leverandører over hele verden.

Les mer om å jobbe i Fortum