Klageskjema

Vi ønsker å være til minst mulig sjenanse for våre fjernvarmekunder, og naboer til Klemetsrudanlegget. Vi setter pris på din tilbakemelding dersom du oppdager noe vi burde vite om.

RW7

Fortum Oslo Varme, Klemetsrudanlegget

Hver klage blir behandlet og fulgt opp!

Når en klage mottas, blir det umiddelbart sjekket med driftspersonalet om det er våre anlegg som kan være kilden til klagen.

På Grønmo gjenbruksstasjon komposterer Renovasjonsetaten hageavfall. Energigjenvinningsetaten, Renovasjonsetaten og Fortum Oslo Varme, Klemetsrudanlegget samarbeider tett med hensyn til klager og luktulemper fra komposteringen.

Klage på støy, lukt eller andre plager fra Klemetsrudanlegget

Send inn din klage via vårt klageskjema,
eller ring 815 000 53.

Klageskjema

HC1

Fortum Oslo Varme (Tidligere Hafslund Varme)

Feilmeldinger hele døgnet!

Du kan melde inn feilmeldinger hele døgnet.

Kundesenteret har åpent fra kl. 08.00-16.00 (ma.-fr.)

Drifts- og feilmeldinger angående fjernvarme

Send inn din henvendelse via vårt kontaktskjema,
eller ring 22 43 59 80.

Kontaktskjema

Hver klage blir behandlet og fulgt opp!

Når en klage mottas, blir det umiddelbart sjekket med driftspersonalet om det er våre anlegg som kan være kilden til klagen.

På Grønmo gjenbruksstasjon komposterer Renovasjonsetaten hageavfall. Energigjenvinningsetaten, Renovasjonsetaten og Fortum Oslo Varme, Klemetsrudanlegget samarbeider tett med hensyn til klager og luktulemper fra komposteringen.

Klage på støy, lukt eller andre plager fra Klemetsrudanlegget

Send inn din klage via vårt klageskjema,
eller ring 815 000 53.

Klageskjema

Feilmeldinger hele døgnet!

Du kan melde inn feilmeldinger hele døgnet.

Kundesenteret har åpent fra kl. 08.00-16.00 (ma.-fr.)

Drifts- og feilmeldinger angående fjernvarme

Send inn din henvendelse via vårt kontaktskjema,
eller ring 22 43 59 80.

Kontaktskjema