Nyhetsarkiv

Date

Tid

Emne

03.06.2020

07.00 CEST

Fortums sandrenseanlegg i Danmark viser gode resultater - fjerner 99,5 prosent av forurensingen

Fortum Recycling & Waste har testet en ny teknologi for å rense den forurensede sanden ved stranden Høfde 42 i Danmark. Testpiloten har renset 90 tonn sand for kvikksølv og pesticider til et nivå der det meste av sanden kan brukes fritt mens resten til konstruksjonsformål. Det gjør det mulig å fjerne den historiske forurensingen.

14.05.2020

14.42 CEST

Fortum og Veidekke inngår bærekraftssamarbeid

Hvert år brukes det flere millioner tonn sand og grus i betongproduksjon i Sverige, og mesteparten av dette blir deponert i stedet for å bli gjenvunnet. Fortum og Veidekke går nå sammen om å gjenvinne minst 80 prosent av sand og grus til nye materialer.

12.05.2020

15.07 CEST

Pressemelding: Store forventninger til CCS i grønn krisepakke

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett uten bevilgninger til igangsettelse av karbonfangst og lagring; CCS. Dermed øker forventningene til den grønne krisepakken som er ventet i slutten av mai. Framover må Norge fokusere på grønne arbeidsplasser og effektive klimaløsninger. Et fullskala karbonfangst- og lagringsprosjekt realiserer begge mål.

27.04.2020

08.57 CEST

Fortum selger deler av ladevirksomheten for å bygge fremtidens infrastruktur og ladetjenester for elbilister

Sammen med sin nye partner Infracapital skal Fortum nok en gang øke utbyggingstakten på ladestasjoner. «Fortum har allerede vedtatt å firedoble utbyggingen av offentlige ladestasjoner fra 2019 til 2020 alene, og nå kan vi satse enda tyngre på å bygge denne samfunnskritiske infrastrukturen i fremtiden», sier leder Annika Hoffner i Fortum Recharge AS. 

24.04.2020

12.56 CEST

Det siste kullfyrte anlegget i Stockholm legges ned for godt

Det kullfyrte kraftvarmeanlegget KVV6 ved Värtaverket i Sverige har levert varme og strøm til innbyggerne i Stockholm siden 1989. Nå skal det stenges. 

24.04.2020

06.57 CEST

Impossible Games vil ha det laveste karbonavtrykket noensinne for et internasjonalt friidrettsstevne

Tradisjonsrike Bislett Games går i 2020 uten tilskuere, men skal likevel gjennomføres under navnet Impossible Games. Fortum er med i utviklingen av årets stevne som arrangeres 11. juni.

20.04.2020

11.10 CEST

Fortum har utviklet et håndtak laget av resirkulert plast for å bekjempe COVID-19-viruset

Energi- og gjenvinningsselskapet Fortum går sammen med den største kjeden innen handel og service i Finland for å bekjempe COVID-19-viruset. Mandag 20. april lanseres Fortum Vipu, et bærekraftig håndfritt dørhåndtak laget av resirkulert plast fra Fortum Circo®, i Helsinki for å forhindre videre spredning av viruset. 

27.03.2020

09.52 CET

Fortum har revet Nordens største kullkraftverk

En epoke i finsk industrihistorie er over etter rivingen av Fortums kullkraftverk i Inkoo. Nå skal over 90 prosent av bygningsmassen gjenvinnes.

06.03.2020

09.15 CET

Fortum, BASF og Nornickel signerer avtale om batteriresirkulering

Fortum, BASF og Nornickel har signert en intensjonsavtale for å planlegge et batteriresirkuleringssamarbeid i Harjavalta i Finland for elbilmarkedet. Samarbeidet vil gjøre det mulig å møte den økende etterspørselen etter viktige metaller i elbiler på en bærekraftig måte.

02.03.2020

07.00 CET

Fortum and Kvaerner into a memorandum of understanding for project cooperation.

  – aims to cooperate on industry projects such as CO\2\ capture

11.02.2020

10.40 CET

Fortum etablerer en ny Data Science & Analytics-enhet for å øke kompetansen innen digitalisering av strømhandel

Energisektoren endres av ny teknologi, og dette er sentralt for Fortums evne til å operere effektivt, konkurrere innen lønnsomhet og samtidig bidra til å redusere CO2-utslipp. Fortum øker nå sin digitale og tekniske kompetanse med et nytt analyse- og maskinlæringsteam i verdensklasse. Den nye Data Science & Analytics-enheten vil bli etablert som en del av Fortums Business Technology-funksjon og vil inkludere IT, innovasjon og digitalisering.

06.02.2020

10.00 CET

Fortum og Grønt Punkt Norge går sammen for å øke gjenvinning av plastemballasje i Norge

Fortum har signert en intensjonsavtale med Grønt Punkt Norge der målet er å resirkulere minst en tredjedel av mengden husholdningsplast Grønt Punkt Norge samler inn årlig på Fortums planlagte plastgjenvinningsanlegg i Indre Østfold kommune. 

20.12.2019

16.45 CET

Fortum utvider eierstrukturen i sin nordiske vindportefølje

Fortum og Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP) har i dag signert en avtale hvor CSEIP vil oppnå en 80 % eierandel i Fortums nordiske vindportefølje. Fortum vil beholde en rolle som minoritetsaksjonær i porteføljen, fortsette som operatør på anleggene og fungere som langsiktig kapitalforvalter.

08.11.2019

07.00 CET

Ny rapport fra Fortum: Fra nasjonal til regional planlegging av strømnettet i Norden

Til tross for et felles nordisk marked for strøm, så er den underliggende infrastrukturen for strømnettet planlagt og bygget hovedsakelig på grunnlag av nasjonale prioriteringer. En felles, nordisk planlegging og prioritering vil bety at de nordiske landene kan nå klimamålene raskere og til en lavere kostnad. Dette viser en ny rapport fra Fortum som blir presentert i Oslo i dag.

18.10.2019

08.12 CEST

Her er verdens første klær laget av hvetestrå

Energi- og gjenvinningsselskapet Fortum og det bærekraftige fiberteknologiselskapet Spinnova introduserer denne uken den første prototypen av klær laget av landbruksavfall fra hvetestrå.