Bærekraft for en renere verden

Vi har alle et ansvar for å ta bedre vare på moder jord, og sørge for at fremtidige generasjoner arver en verden med rent vann og ren luft for alle. Hos Fortum jobber vi aktivt med å fremskynde skiftet til renere energi, lavere karbonutslipp og en mer bærekraftig bruk av jordas naturressurser. Vi investerer i fornybar energi, og leter hele tiden etter nye måter å forbedre og optimalisere dagens energiproduksjon. I tillegg forvandler vi avfall til verdi, med mål om å redusere behovet for å tappe moder jord for de begrensede ressursene.

Renere energi

Vi akselererer overgangen til en fremtid med ren energi, gjennom tunge investeringer i fornybar kraft. 

Les mer

Smartere resirkulering

Vårt mål er at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikre sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen.

Les mer

Trygg avfallshåndtering

Vi tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sørger for en sikker sluttbehandling.

Les mer

Circular economy

Våre bærekraftsmål

Les våre bærekraftsmål (engelsk) her
Sustainability report

Vi jobber for en renere verden

Les våre bærekraftsrapporter her