Bærekraft for en renere verden

Vi har alle et ansvar for å ta bedre vare på moder jord, og sørge for at fremtidige generasjoner arver en verden med rent vann og ren luft for alle. Hos Fortum jobber vi aktivt med å fremskynde skiftet til renere energi, lavere karbonutslipp og en mer bærekraftig bruk av jordas naturressurser. Vi investerer i fornybar energi, og leter hele tiden etter nye måter å forbedre og optimalisere dagens energiproduksjon. I tillegg forvandler vi avfall til verdi, med mål om å redusere behovet for å tappe moder jord for de begrensede ressursene.

Bli med på å gjøre verden renere

Renere energi

Vi akselererer overgangen til en fremtid med ren energi, gjennom tunge investeringer i fornybar kraft. 

Les mer

Smartere resirkulering

Smartere resirkulering

Vårt mål er at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikre sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen.

Les mer

Avfallshåndtering

Trygg avfallshåndtering

Vi tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sørger for en sikker sluttbehandling.

Les mer

Circular economy

Våre bærekraftsmål

Sustainability report

Vi jobber for en renere verden