Bærekraft for en renere verden

Vi har alle et ansvar for å ta bedre vare på moder jord, og sørge for at fremtidige generasjoner arver en verden med rent vann og ren luft for alle. Hos Fortum jobber vi aktivt med å fremskynde skiftet til renere energi, lavere karbonutslipp og en mer bærekraftig bruk av jordas naturressurser. Vi investerer i fornybar energi, og leter hele tiden etter nye måter å forbedre og optimalisere dagens energiproduksjon. I tillegg forvandler vi avfall til verdi, med mål om å redusere behovet for å tappe moder jord for de begrensede ressursene.

Renere energi

Vi akselererer overgangen til en fremtid med ren energi, gjennom tunge investeringer i fornybar kraft. 

Les mer

Redusere karbonavtrykket

Virksomheten vår dreier seg om å redusere karbonavtrykket. Siden vi fortsatt er avhengige av karbonbasert energi, sørger vi også for at eksisterende produksjon blir mer effektiv og miljøvennlig. Der en revolusjon ikke er mulig, er evolusjon nøkkelen.

Les mer

Smartere resirkulering

Vårt mål er å forvandle avfall til nye råmaterialer, som kan brukes igjen og igjen. Ved hjelp av vår resirkulerte kvalitetsplast, kan bedrifter redusere karbonavtrykket sitt. I tillegg ser vi etter nye måter å bruke biomasse på.

Les mer

Verdifulle ressurser i avfall

Ved å energigjenvinne rest- og næringsavfall som ikke kan gjenvinnes på andre måter til strøm og fjernvarme, er vi med på å redusere byens utslipp av klimagasser og lokal forurensning. Et viktig prinsipp er å benytte ressurser som ellers ville gått til spille.

Les mer


Les mer om hva vi gjør

Sustainability report

Vi jobber for en renere verden

Circular economy

Våre bærekraftsmål

Environmental friendly

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid