Bli med på å gjøre verden renere

Vi har alle et ansvar for å ta bedre vare på moder jord, og sørge for at fremtidige generasjoner arver en verden med rent vann og ren luft for alle.

Hos Fortum jobber vi aktivt med å fremskynde skiftet til renere energi, lavere karbonutslipp og en mer bærekraftig bruk av jordas naturressurser. Vi investerer i fornybar energi, og leter hele tiden etter nye måter å forbedre og optimalisere dagens energiproduksjon. I tillegg forvandler vi avfall til verdi, med mål om å redusere behovet for å tappe moder jord for de begrensede ressursene.

Alt dette er vel og bra, men det er ikke nok. Vi trenger deg også. Målet vårt er at du skal tro på morgendagen og velge å utgjøre en forskjell. Det er nemlig mye du kan gjøre for å bidra – fra å velge fornybar strøm og smartere oppvarming, til å velge bærekraftige avfallsløsninger. 

Vi håper du vil bli med på endringen, slik at vi sammen kan sikre en renere verden.

Les mer om hva vi gjør

Renere energi

Vi akselererer overgangen til en fremtid med ren energi, gjennom tunge investeringer i fornybar kraft. Kundene våre kan velge ren sol- eller vindkraft.

Les mer

Redusere karbonavtrykket

Virksomheten vår dreier seg om å redusere karbonavtrykket. Siden vi fortsatt er avhengige av karbonbasert energi, sørger vi også for at eksisterende produksjon blir mer effektiv og miljøvennlig. Der en revolusjon ikke er mulig, er evolusjon nøkkelen.

Les mer

Smartere resirkulering

Vårt mål er å forvandle avfall til nye råmaterialer, som kan brukes igjen og igjen. Ved hjelp av vår resirkulerte kvalitetsplast, kan bedrifter redusere karbonavtrykket sitt. I tillegg ser vi etter nye måter å bruke biomasse på.

Les mer

Verdifulle ressurser i avfall

Ved å energigjenvinne rest- og næringsavfall som ikke kan gjenvinnes på andre måter til strøm og fjernvarme, er vi med på å redusere byens utslipp av klimagasser og lokal forurensning. Et viktig prinsipp er å benytte ressurser som ellers ville gått til spille.

Les mer

Gjør hjemmet ditt til et fyrtårn for endring

Hvis du vil være med på endringen allerede nå er strøm fra Fortum et steg mot en renere verden. Se vår strømavtale her.

AU39

Vi jobber for en renere verden