CO2-fangst og lagring

Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første med fullskala CO2-fangst. Dette kan gi store overføringsmuligheter til andre industrianlegg.

Avfallsmengdene i verden øker, og CO2-fangst og lagring fra avfallsforbrenning vil bidra til å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring. Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo står for omtrent 14 % av byens CO2-utslipp, dvs. ca. 400 000 tonn CO2 per år - tilsvarende utslippet fra 200 000 biler. 

Status

Klemetsrudanlegget

Regjeringen har godkjent videre finansiering av karbonfangstprosjektet på Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. 

FINN UT MER 

Karbonfangstprosessen

Jente som klemmer tre

Lurer du på hva som skjer med CO2-en som fanges? Fra Klemetsrudanlegget kan man fange hele 400 000
tonn CO2 i året - tilsvarende utslippet fra 200 000 biler!

FINN UT MER

Kontaktinformasjon

glass_globe

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i karbonfangstprosjektet, og oversikt over samarbeidspartnere i prosjektet.

FINN UT MER

Karbonfangst fra avfall

Avfallsbunker

Energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud er unikt i forhold til andre industrianlegg, da store deler av utslippene stammer fra biologisk materiale.

FINN UT MER

Karbonfangsprosjektet

CO2-skyer

Med godkjent teknologi kan karbonfangstløsningen spres til Norges rundt 17 avfallsforbrenningsanlegg, og omtrent 450 andre i Europa.

FINN UT MER

Hvorfor karbonfangst?

temperaturmåler

Avfallsmengdene fortsetter å øke, og vi må være med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader i Parisavtalen.

FINN UT MER

Introduksjon av Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt