Status karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

Fortum Oslo Varme gjennomførte i 2019 en pilot på karbonfangst fra røykgassen på energigjenvinningsanlegget vårt på Klemetsrud i Oslo. Resultatene fra piloten viste en såkalt "fangstgrad" på mellom 90 og 99 prosent, med en stabil fangst på 95 prosent, eller omtrent 400 000 tonn karbon i året.

 

21. september 2020 lanserte den norske regjeringen  sitt fullskala karbonfangstprosjekt (CCS), og kalte det «Langskip» (inspirert av vikingenes karakteristiske skip). Prosjektet består av en fullstendig CCS-verdikjede, fra fangst av karbonet, til transport  og lagring under havbunnen, og inkluderer flere industrielle aktører.

Fortum Oslo Varme mottok et betinget tilbud på 3 milliarder kroner, forutsatt at prosjektet sikrer tilstrekkelig egenfinansiering av de resterende 3,8 milliarder, gjennom EU og/eller andre kilder.
16. november 2021 ble det klart at prosjektet ikke nådde opp i konkurransen om støtte fra EUs Innovasjonsfond.

Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt er klart til å bli realisert, vi har gjennomført våre FEED-studier med suksess, drevet et pilotanlegg i 5500 timer, oppnådd en stabil fangsteffektivitet på 90-95%, og vil demonstrere CO2-transport til havn med utslippfrie tankbiler.

Fortum Oslo Varme er klare til å ta ledelsen og vise byer verden over hvordan vi alle kan løse avfallsproblemene våre, samtidig som vi reduserer CO2-utslippene betydelig.

CCS-pilotanlegg på Klemetsrud

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person