Status karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

Fortum Oslo Varme gjennomførte i 2019 en pilot på karbonfangst fra røykgassen på energigjenvinningsanlegget vårt på Klemetsrud i Oslo. Resultatene fra piloten viste en såkalt "fangstgrad" på mellom 90 og 99 prosent, med en stabil fangst på 95 prosent, eller omtrent 400 000 tonn karbon i året.

 

21. september 2020 foreslo den norske regjeringen å realisere sitt fullskala karbonfangstprosjekt (CCS), og kalte det «Langskip» (inspirert av vikingenes karakteristiske skip). Prosjektet består av en fullstendig CCS-verdikjede, fra fangst av karbonet, til transport  og lagring under havbunnen, og inkluderer flere industrielle aktører.

Fortum Oslo Varme mottok et betinget tilbud på 3 milliarder kroner, forutsatt at prosjektet sikrer tilstrekkelig egenfinansiering av de resterende 3,8 milliarder, gjennom EU og/eller andre kilder.

Stortinget vil ta sin investeringsbeslutning høsten 2020, og avhengig av finansieringsgraden, og selskapets suksess med annen finansiering, kan fangstanlegget være klart mellom 2024 og 2027.

Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt er klart til å bli realisert, vi har gjennomført våre FEED-studier med suksess, drevet et pilotanlegg i 5500 timer, oppnådd en stabil fangsteffektivitet på 90-95%, og vil demonstrere CO2-transport til havn med utslippfrie tankbiler.

Fortum Oslo Varme er klare til å ta ledelsen og vise byer verden over hvordan vi alle kan løse avfallsproblemene våre, samtidig som vi reduserer CO2-utslippene betydelig.

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person