Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Vi har som mål å integrere sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift og overfor våre interessenter. Selskapet har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av virksomheten, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold.

Har du spørsmål angående Fortum Oslo Varmes miljøarbeid?

Leder bærekraft og ytre miljø

Kontakt Jon Iver Bakken 

Leder bærekraft og ytre miljø 
Tlf. +47 916 97 299
[email protected]