Join the change

Avfallshåndtering og energigjenvinning

Fortum Oslo Varme tilbyr mijøvennlige tjenester innen avfallshåndtering og energigjenvinning.

Våre forbrenningstjenester

Fornybare kilder

Moderne liv krever mer energi enn noen gang før. For å møte denne etterspørselen bruker vi pålitelige produksjonsmetoder som vannkraft, men samtidig akselererer vi overgangen til en ren energifremtid ved å investere tungt i vindkraft og solenergi.

Mer om Fortums energiproduksjon

Utslippsfri transport

Fortum er Nordens største operatør av ladestasjoner for elbil. Vi har over 1800 offentlige ladestasjoner utplassert over hele Norden i vårt ladenettverk Charge & Drive. I Norge finner du mer enn 1200 av dem, og vi bygger stadig flere. Det er vår måte å legge til rette for at du skal kunne ta valgene som forbedrer klimaet og miljøet for kommende generasjoner.

Fortums ladestasjoner

Fjernvarme

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme produsert i Norge. Vi benyttet i fjor 99 prosent fornybare energikilder i produksjonen av fjernvarme ved Klemetsrudanlegget, og har som mål å fase ut fossile energikilder fra fjernvarmeproduksjonen.

Verdier av ubrukte ressurser (video)

Behandling av farlig avfall

Fortum transporterer, analyserer og behandler farlig avfall. Vi hjelper også våre kunder med å velge passende container og korrekt merking av avfallet. Vi kan også hjelpe deg med emballasje og organisere tilpasset opplæring for din organisasjon.

Vi har mer enn 40 års erfaring med avgiftning og fjerning av farlige stoffer gjennom de beste teknikkene som anbefales av EU.

Slik vi håndterer vi farlig avfall

Resirkulerte materialer

Vi i Fortum jobber hver dag for å fremme det som kalles den sirkulære økonomien. Den sirkulære økonomien innebærer at vi beholder det vi produserer i et sirkulært kretsløp, der det kan benyttes igjen og igjen. Vi benytter ikke energi fra fossilt drivstoff, men benytter i stedet energi fra fornybare kilder som vannkraft. Det medfører ingen klimagasser når vi produserer energien, og det er en kilde til energi som aldri tar slutt.

Slik kan du bidra til en renere verden

HC1

Fjernvarme

Snart blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i norske boliger. Dette er en god grunn til at du bør vurdere å bytte ut oljefyren med fjernvarme.

Les mer om fjernvarme

 

F5

Utslippsfri strøm

Vi tilbyr strømavtaler som garanterer produksjon av strøm fra fornybare kilder tilsvarende ditt forbruk.

Våre opprinnelsesgaranterte strømavtaler

F3

Avfall og energigjenvinning

Velg våre tjenester for avfallshåndtering, her vil materialer benyttes igjen og igjen. Bli med å bidra til forbedret bærekraft i samfunnet vårt.

Forbrenningstjenester

Behandling av farlig avfall