Karbonfangst og -lagring (CCS)

Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første med fullskala CO2-fangst. Dette kan gi store overføringsmuligheter til andre industrianlegg.

Avfallsmengdene i verden øker, og karbonfangst og -lagring fra avfallsforbrenning vil bidra til å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring. Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo står for omtrent 14 prosent av byens CO2-utslipp, det vil si omtrent 400 000 tonn CO2 per år, eller utslipp fra 200 000 biler. 

Introduksjon av Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Fortum Oslo Varmes aktiviteter er et viktig virkemiddel for at Oslo når byens ambisiøse miljø- og klimamål.

Les mer