Miljøarbeid i Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varmes aktiviteter er et viktig virkemiddel for at Oslo når byens ambisiøse miljø- og klimamål. Virksomheten skal være et viktig ledd i den sirkulære økonomien, samtidig som energigjenvinning av rest- og næringsavfall til strøm og fjernvarme er med på å redusere byens utslipp av klimagasser og lokal forurensning.

Har du spørsmål angående Fortum Oslo Varmes miljøarbeid?

Jon Iver Bakken

Kontakt leder for
bærekraft og ytre miljø:

Jon Iver Bakken
Tlf. +47 916 97 299
jon.iver.bakken@fortum.com

F14

Fortum Oslo Varmes

Miljøpolicy

... ledende aktør innen produksjon,
distribusjon og salg av
fornybar og klimanøytral
termisk energi og kraft ...


Les mer