Miljøarbeid i Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varmes aktiviteter er et viktig virkemiddel for at Oslo når byens ambisiøse miljø- og klimamål. Vi er et viktig ledd i den sirkulære økonomien, og energigjenvinning av rest- og næringsavfall til strøm og fjernvarme er med på å redusere byens utslipp av klimagasser og lokal forurensning.

Fortum Oslo Varmes miljøpolicy

Fortum Oslo Varme skal opptre som en ansvarlig og troverdig samfunnsaktør, og være en ledende innen produksjon, distribusjon og salg av fornybar og klimanøytral termisk energi og kraft. Vi jobber kontinuerlig for å redusere påvirkning på det ytre miljø, forebygge forurensninger og tilstrebe en høy ressursutnyttelse.

Les mer

Har du spørsmål om Fortum Oslo Varmes miljøarbeid? Kontakt leder for bærekraft og ytre miljø, Jon Iver Bakken:

Jon Iver Bakken

Jon Iver Bakken

Kontakt leder for bærekraft og ytre miljø
Tel: +47 916 97 299
jon.iver.bakken@fortum.com

Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og er den største leverandøren av fjernvarme i Norge. Selskapet eies 50 prosent av Fortum og 50 prosent av Oslo kommune.

Les mer