Miljøarbeid i Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varmes aktiviteter er et viktig virkemiddel for at Oslo når byens ambisiøse miljø- og klimamål. Vi er et viktig ledd i den sirkulære økonomien, og energigjenvinning av rest- og næringsavfall til strøm og fjernvarme er med på å redusere byens utslipp av klimagasser og lokal forurensning.

miljøpolicy

Fortum Oslo Varmes miljøpolicy

Vi jobber kontinuerlig for å redusere påvirkning på det ytre miljø, forebygge forurensninger og tilstrebe en høy ressursutnyttelse.

miljostying

Miljøstyring

Fortum Oslo Varme arbeider kontinuerlig for å bedre sin miljøprestasjon. Effektiv miljøstyring er derfor en naturlig del av selskapets samfunnsansvar.

overordnede malsettinger

Overordnede målsettinger

Fortum Oslo Varme skal opptre som en ansvarlig og troverdig samfunnsaktør. Tillit til selskapet er derfor essensielt. 

innsatsfaktorer

Fjernvarme reduserer Oslos utslipp

Et viktig prinsipp med fjernvarme er å benytte lokale energikilder, spillvarmekilder og øvrige ressurser som ellers ville gått til spille.

nøkkeltall for klima og miljø

Nøkkeltall for miljø og klima 2020

Her finner du nøkkeltall for avfallsforbrenning og produksjon av fjernvarme.

strøm bedrift

Enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig

Ditt borettslag kan få inntil 30 % billigere oppvarming med fjernvarme, og dere bidrar til et bedre miljø. I Oslo kommer cirka 60 prosent av fjernvarmeproduksjonen fra ressurser som ellers ville gått til spille.

Har du spørsmål om Fortum Oslo Varmes miljøarbeid? Kontakt leder for bærekraft og ytre miljø, Jon Iver Bakken:

Jon Iver Bakken

Jon Iver Bakken

Kontakt leder for bærekraft og ytre miljø
Tel: +47 916 97 299
jon [punktum] iver [punktum] bakken [krøllalfa] fortum [punktum] com

Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og er den største leverandøren av fjernvarme i Norge. Selskapet eies 50 prosent av Fortum og 50 prosent av Oslo kommune.

Les mer