Fortum Oslo Varmes miljøpolicy

Ansvarlig og troverdig

Fortum Oslo Varme skal opptre som en ansvarlig og troverdig samfunnsaktør. Tillit til selskapets virksomhet blant selskapets interessenter er essensielt, og et sterkt miljøfokus er en stor og naturlig del av selskapets samfunnsansvar. Ansvaret skal være en naturlig og integrert del i hele verdikjeden i virksomheten, og inkluderer også innkjøp og investeringer selskapet foretar.

Ledende aktør

Fortum Oslo Varme skal være en ledende aktør innen produksjon, distribusjon og salg av fornybar og klimanøytral termisk energi og kraft. Selskapet skal jobbe for en virksomhet uten bruk av fossile energikilder, samt at våre produkter skal medføre redusert miljøbelastning hos våre kunder. Innovasjon og nye forretningsideer innen bærekraftige energiløsninger skal vektlegges.

Redusere påvirkning på ytre miljø

Fortum Oslo Varme skal arbeide kontinuerlig for å redusere påvirkning på det ytre miljø, forebygge forurensninger og tilstrebe en høy ressursutnyttelse. Selskapets forbrenningsanlegg for avfall skal drives med svært lave utslipp og skal utgjøre en naturlig del av den sirkulære økonomien.
I tillegg til å tilfredsstille lovgitte og egne krav skal selskapet ha en åpen og direkte kommunikasjon med sine interessenter.

Har du spørsmål om Fortum Oslo Varmes miljøarbeid? Kontakt leder for bærekraft og ytre miljø, Jon Iver Bakken:

Jon Iver Bakken

Jon Iver Bakken

Kontakt leder for bærekraft og ytre miljø
Tel: +47 916 97 299
jon [punktum] iver [punktum] bakken [krøllalfa] fortum [punktum] com