Myndighetskontakter

For Fortum er det viktig å ha god kontakt med myndighetene. Det er fordi Fortum har en visjon om en renere verden basert på fornybar energi og en sirkulær økonomi. For å oppnå dette må vi handle nasjonalt og lokalt. At norske myndigheter fører en offensiv og klimarettet energipolitikk er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Gjennom direkte kontakt med både lokale og sentrale styresmakter, politikere og interesseorganisasjoner fremmer vi våre standpunkter. Dette gjør vi til det beste for kunder, myndigheter, sysselsetting og verdiskaping. Ta kontakt med oss hvis du vil vite hva Fortum mener og hva vi står for.

CatoKjolstad

Cato Kjølstad

Direktør rammevilkår
Tel: +47 98 22 10 01
cato.kjolstad@fortum.com

Markus Sebastian Hole

Markus Sebastian Hole

Rådgiver rammevilkår
Tel: +47 90 62 63 42
markus.sebastian.hole@fortum.com

Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger og andre relevante nyheter fra Fortum.

Gå til siden for pressemeldinger 

Pressekontakt

Har du spørsmål knyttet til media eller presse? Du er mer en velkommen til å kontakte oss.

Gå til siden for pressekontakt