Myndighetskontakter

For Fortum er det viktig å ha god kontakt med myndighetene. Det er fordi Fortum har en visjon om en renere verden basert på fornybar energi og en sirkulær økonomi. Gjennom direkte kontakt med både lokale og sentrale styresmakter, politikere og interesseorganisasjoner fremmer vi våre standpunkter. Dette gjør vi til det beste for kunder, myndigheter, sysselsetting og verdiskaping. Ta kontakt med oss hvis du vil vite hva Fortum mener og hva vi står for.

Har du spørsmål om utbygging av ladestasjoner kan du ta kontakt med Recharge på +47 990 91 980.

CatoKjolstad

Cato Kjølstad

Direktør rammevilkår i Fortum Oslo Varme
Tel: +47 98 22 10 01
cato [punktum] kjolstad [krøllalfa] fortum [punktum] com

Markus Sebastian Hole

Markus Sebastian Hole

Rådgiver rammevilkår
Tel: +47 90 62 63 42
markus [punktum] sebastian [punktum] hole [krøllalfa] fortum [punktum] com

Media kit

Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger og andre relevante nyheter fra Fortum.

Gå til siden for pressemeldinger 

Media contact

Pressekontakt

Har du spørsmål knyttet til media eller presse? Du er mer en velkommen til å kontakte oss.

Gå til siden for pressekontakt