Vi skaper en renere verden med strategien vår

Vår visjon er For en renere verden. Vårt mål er å engasjere våre kunder og samfunnet til å bli en del av endringen for en renere verden. Vår rolle er å akselerere denne endringen ved å endre energisystemet, forbedre ressurseffektiviteten og levere smarte løsninger. På denne måten kan vi levere fremragende verdi til våre aksjonærer.

Endring der det betyr mest – i et stadig mer komplisert energilandskap

Det er vanskelig å forutsi hvordan kraftmarkeder, teknologi og regelverk vil utvikle seg – fremtiden er mer usikker og utviklingen raskere enn noensinne. Samtidig kan usikkerheten skape nye forretningsmuligheter for oss. Dekarbonisering er dypt forankret i Fortums DNA, og i fremtiden er det et økende behov for energi med lite CO2-avtrykk for å erstatte fossilt brennstoff innen trafikk, industri, oppvarming og kjøling. Vi mener at 2020-tallet blir elektrisitetens tiår.

Fremover må vi være smarte og sørge for endring der det har størst betydning: Bekjempe klimaendringer, kontinuerlig forbedre effektiv drift, sikre verdiskaping fra de enorme investeringene Fortum har gjort og sikre fokusert vekst – både innen vår nåværende virksomhet og innen nye virksomheter.

Strategiske prioriteringer posisjonerer Fortum for elektrisitetens tiår

Strategibilde Fortum

Vi er godt posisjonerte for energisektorens pågående overgang mot en dekarbonisert verden. Våre strategiske prioriteter for de kommende årene tar sikte på konkurranseevne for nåværende virksomheter og fokusert vekst.

1. Arbeide for effektiv drift og økt fleksibilitet
- Sikre referanseytelse
- Fokus på kontantstrøm og effektiv bruk av balanse

2. Sikre verdiskaping ved hjelp av optimalisering av investeringer og portefølje
- Øke aksjonærverdi fra Uniper
- Optimalisere portefølje slik at den sammenfaller med det skiftende forretningsmiljøet

3. Sørge for fokusert vekst i kraftverdikjeden
- Vokse innen CO2-fri kraftproduksjon
- Utvikle verdiskapende tilbud og løsninger for kunder

4. Utvikle alternativer for viktige nye forretningsområder
- Skape en ny betydelig fortjenestebidragsyter som er uavhengig av kraftpriser
- Bygge videre på industrilogikk og synergier med nåværende virksomheter og kompetanser

Endring der det betyr mest
AU2

Finansielle mål

Våre finansielle mål leder oss mot langsiktig verdiskaping, vekststrategi og forretningsaktiviteter.
Les mer om våre finansielle mål

AU38

Vellykket gjennomføring av strategi

Gjennomføringen av strategien vår har vært en suksess.
Les mer om våre strategiske prestasjoner