Sammen for en grønnere verden!

I Fortum driver vi innovasjon med fornybar energi. Vi skaper ny teknologi og sikrer økt livskvalitet i en stadig mer urbanisert verden. Et moderne liv krever mer energi enn noen gang, og klimaendringer og miljøødeleggelser som følge av økt forbruk truer selve menneskehetens eksistens. Det gir oss store utfordringer. I Fortum svarer vi på disse utfordringene ved å øke ambisjonsnivået. Vårt mål er en verden med renere vann og renere luft for alle.

#cleanerworld

Vår rolle er å øke tempoet og endre energisystemet, forbedre energieffektiviteten og utvikle nye, smarte energiløsninger. Vi skal lage løsninger for smarte, grønne og bærekraftige byer. Vi skal gjøre lufta renere. Vi skal satse mer på vind- og solkraft. Vi skal effektivisere produksjon og transformere industrien. Vi skal bli enda bedre på energigjenvinning. Vi bygger grunnlaget for utslippsfri transport.

Vår strategi er forankret i globale megatrender: klimaendringer og ressurseffektivitet, urbanisering, digitalisering og ny teknologi. Disse trendene vil påvirke hvordan energi produseres og selges til kunder, men også hvordan det forbrukes.

"Sammen med våre kunder, fellesskapet og andre selskaper vil vi forandre hele energisystemet."

Pekka Lundmark, CEO for Fortum

I Fortum er vi svært bevisste på at dette ikke skjer av seg selv. Vi må arbeide smartere og raskere. Vi må ta nye, dristige valg. Vi skal tilby produkter og tjenester som gjør det enklere for våre kunder å ta miljøvennlige valg, og leve sine liv på en mer bærekraftig måte.

I Fortum øker vi nå tempoet for å drive frem endringer i klima-arbeidet, men vi kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger hjelp fra våre kunnskapsrike medarbeidere, våre aktive kunder og våre viktige samarbeidspartnere. Sammen skal vi forbedre utnyttelsen av våre felles ressurser gjennom ny teknologi og nye, smarte energiløsninger. Slik endrer vi energisektoren og skaper en grønnere, renere verden!

Våre strategiske hjørnesteiner

AU30

Drive produktivitet- og industritransformasjon

AU31

Skape løsninger for bærekraftige byer

AU32

Vokse innen sol- og vindkraft

AU33

Skape nye energivirksomheter

Slik kan du bidra til en renere verden

HC1

Fjernvarme

Snart blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i norske boliger. Dette er en god grunn til at du bør vurdere å bytte ut oljefyren med fjernvarme.

Les mer om fjernvarme

 

F5

Utslippsfri strøm

Vi tilbyr strømavtaler som garanterer produksjon av strøm fra fornybare kilder tilsvarende ditt forbruk.

Våre opprinnelsesgaranterte strømavtaler

F3

Avfall og energigjenvinning

Velg våre tjenester for avfallshåndtering, her vil materialer benyttes igjen og igjen. Bli med å bidra til forbedret bærekraft i samfunnet vårt.

Les mer om avfallshåndtering