Kombinert kraft- og varmeproduksjon (CHP)

Å kombinere kraft og varme er den mest effektive drivstoffbaserte energiproduksjonen. Ved å produsere strøm og varme, maksimeres bruken av drivstoff. Samtidig reduseres mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren.

Increased efficiency
Økt effektivitet

Bruk av HCP øker energieffektiviteten - opptil 90 % av brenselet kan utnyttes.

Low emissions
Klimavennlig

De effektive HCP-anleggene minsker utslippene kraftig sammenlignet med å produsere elektrisitet og varme separat.

Fuel source flexibility
Fleksibilitet

HCP-anleggene kan bruke ulike brenselkilder, for eksempel biomasse og avfall.

Kraftvarme

Nye utfordringer

Den kontinuerlige forbedringen av ressurs- og energieffektivitet er viktig når det gjelder tilstrekkelighet av naturressurser og reduksjon av klimaendringer. Varmeproduksjonen tar opp begge disse problemene fordi over 90 % av drivstoffets primærenergi brukes til å produsere fjernvarme og elektrisitet.

Bruk av biomasse og avfall

Når man produserer elektrisitet og varme tilsetter man karbonnøytralt drivstoff, og reduserer dermed utslippene drastisk. Til forskjell fra kraft- og varmeproduksjon som kun kommer fra en kilde, som for eksempel naturgass eller kull, reduseres kraftvarmen med opptil 40 % når man blander inn biomasse og avfall i produksjonen.

Mulighet for å gjøre justeringer

CHP kan balansere variasjoner i elektrisitetsbehovet uavhengig av sesong og vær. Dette blir enda viktigere etter hvert som produksjon fra fornybare kilder som vind og sol stadig spiller en større rolle.

 

Nøkkeltall for 2018

5629

Megawattimer (MW) kraftkapasitet

32

Terawattimer (TWh) elektrisitet produsert

24 %

Andel av Fortums energiproduksjon

Vanlige spørsmål om kraftvarme

Hva er kombinert kraft- og varmeproduksjon (CHP)?

Kombinert kraft- og varmeproduksjon maksimerer energieffektiviteten ved å produsere strøm og varme fra en allsidig blanding av drivstoff i ett produksjonsanlegg.

Hvordan fungerer CHP?

Kraftvarmeanlegg fanger opp og utnytter varmen som kommer fra produksjonen og produserer både varme og elektrisitet i en og samme prosess. Dessuten kan den varmen som produseres brukes for å gi kjøling for aircondition under sommermånedene. Dette skjer gjennom varmeveksling.

Hvor bruker Fortum CHP?

Vi har kraftvarmeanlegg i de nordiske landene, Polen, Russland og de baltiske landene. Vår kraftproduksjon i Norge eies 50 % av Oslo kommune og 50 % av Fortum, under navnet Fortum Oslo Varme. I Sverige eies vår kraftproduksjon sammen med Stokcholms stad og heter Stockholm Exergi.

De fleste av våre kraft- og varmeanlegg ligger i byområder der det finnes en stor etterspørsel på fjernvarme og kjøling.

Få 100% fornybar strøm

Bidra til produksjon av fornybar strøm med din strømavtale. Vi sikrer at tilsvarende mengde strøm som du forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Dette bidrar til økt produksjon av fornybar energi. Gjør et Grønt Valg

Grønt Valg