Vannkraft - fornybar og ren energi

Vann er en fornybar energikilde som vi er heldige å ha mye av i Norge. Her er det du bør vite om vannkraft.

Renewable
Fornybar

Low emissions
Klimavennlig

Energy production
Pålitelig og fleksibel

Vannkraft

Hva er vannkraft?

Når vi i dag snakker om vannkraft tenker vi på produksjon av ren energi (strøm). Vannkraft handler kort fortalt om å utnytte tyngdekraften som gjør at vann renner. Vannet samles i magasiner og ledes gjennom en turbin i en kraftstasjon som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. 

Vannkraft er en uendelig fornybar kilde og mesteparten av strømmen i norske stikkontakter kommer fra vannkraft (94,3% i 2018). Vannkraft kan i så måte sies å være bærebjelken i den norske kraftforsyningen.

Vannkraft minsker vårt karbonavtrykk

Fortum jobber for en framtid med ren energi. Det betyr produksjon av elektrisitet uten produksjon av karbondioksid. Vannkraft har den største virkningsgraden og er den energiproduksjonen som slipper ut minst klimagasser. Utbygging samt forbedring av eksisterende vannkraftverk er dermed med på å hindre klimaforandringer. 

Vannkraft er fleksibelt og pålitelig

Siden vannet samles i magasiner (ca 800 i Norge), så kan kraften produseres når det er behov for den. Vi sparer altså vannet fra sommer til vinter slik at strømmen kan produseres når vi trenger mye av den. Vi sier derfor at vannkraft er fleksibelt og pålitelig, så lenge det regner og snør som forventet (kalles tilsig). Vannkraft (regulerbar) spiller altså en viktig rolle sammen med annen uregulerbar energiproduksjon som sol og vind.

Norges vannmagasiner kan lagre energi tilsvarende 86,5 TWh, eller nesten 70 prosent av midlere årsproduksjon. Kilde: NVE

 

Nøkkeltall for 2019

4677

megawattimer (MW) kraftkapasitet

20,3

terawattimer (TWh) elektrisitet produsert

32,9 %

andel av Fortums energiproduksjon

Få 100% fornybar strøm

Bidra til produksjon av fornybar strøm med din strømavtale. Vi sikrer at tilsvarende mengde strøm som du forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Dette bidrar til økt produksjon av fornybar energi. Gjør et Grønt Valg

Grønt Valg