Ånstadblåheia vindpark

Ånstadblåheia vindpark ble satt i drift i 2018. Anlegget består av 14 vindturbiner. I juni 2019 åpnet olje- og energiminister offisielt anlegget.

Ånstadblåheia
Ånstadblåheia Vindpark
Earth globe
Ligger i Sortland
Wind power
Består av 14 vindturbiner
Energy production
Kapasitet på 50 megawatt (MW)

Ånstadblåheia vindpark ligger i Sortland kommune i Nordland og består av 14 vindturbiner. Vindkraftverket har en samlet installert effekt på inntil 50 MW, og en gjennomsnittlig årsproduksjon på rundt 140-150 GWh. Det tilsvarer det årlige energiforbruket til om lag 7 500 norske husstander. Ifølge SSB er det litt over 10 000 innbyggere i Sortland.

Vindparken er delvis eid av Energy Infrastructure Partners (EIP) og Fortum, og det er Nordkraft som drifter den. Det gir lokal og regional verdiskaping. Nordkraft står for den daglige driften av vindparken på vegne av Fortum, og har ansvaret for alle stedlige driftsoppgaver som ikke er relatert til selve vindturbinene. Lokale leverandører av tjenester innen for eksempel snøbrøyting, veivedlikehold og tjenester relatert til drift av servicebygning har løpende dialog med Nordkraft. I tillegg leverer de vindteknikere for drift av turbinene på oppdrag fra turbinleverandøren Vestas.

VinnVind-midler

Du kan søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i Sortland fra Ånstadblåheia vindparks VinnVind-midler. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark. Det er Kulturfabrikken Sortland KF som behandler søknadene om VinnVind-midler. Frist for å søke om midler for 2024 er 1. april. Klikk her for å lese mer. 

Iskastvarsel

På denne siden kan du lese om iskastvarsel på Ånstadblåheia vindpark. Basert på meteorologiske data beregnes sannsynligheten for iskast i skianlegget og i en avstand på 150 meter fra den enkelte vindturbinen.

Les mer

Les om våre to andre vindparker i Norge

Kontakt

Noor Nooraddin

Asset Manager
noor [punktum] nooraddin [krøllalfa] fortum [punktum] com