Fortums VinnVind-midler Sortland

Slik søker du om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i Sortland fra Fortums VinnVind-midler.

Ånstadblåheia Vindpark i solnedgang

Formålet med Fortums VinnVind-midler

Fortums VinnVind-midler skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark.

Fortums VinnVind-midler skal ikke erstatte eller redusere andre kommunale forpliktelser som er finansiert gjennom kommunens normale inntekter. Midlene tildeles ikke privatpersoner, politisk motiverte formål, religiøse formål, radikale bevegelser eller andre aktiviteter som kan skade miljø, sikkerhet, lokale myndigheter eller fagbevegelse.

Kulturfabrikken Sortland KF behandler søknadene om Fortums VinnVind-midler

Kulturfabrikken Sortland KF er et kommunalt foretak som har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren. Kulturfabrikken er underlagt Sortland kommune. Søknader om bevilgning fra Fortums VinnVind-midler behandles av Kulturfabrikken som foreslår fordeling av støtte. Midlene kan deles mellom flere tiltak eller de kan i sin helhet gå til en enkelt sak.

Søknadsfrist

Nå er utlysningen av VinnVind-midlene for 2022 i gang. Søknad om midler gjøres ved å fylle ut søknadsskjemaet og sende det til postmottak [krøllalfa] kulturfabrikkensortland [punktum] no innen 20. februar 2022.